Užívání drog v prostředí nočního života

Na vzorce rekreačního užívání kokainu se zaměřila kvalitativní studie na souboru 11 osob (7 mužů a 4 ženy) věkového průměru 26,7 let (20-33 let), většinou středo- a vysokoškolského vzdělání a spíše nadprůměrných příjmů. Pro nábor respondentů byla použita metoda sněhové koule, data byla získána prostřednictvím semistrukturovaných rozhovorů. Účastníci byli pravidelnými návštěvníky veřejných nočních podniků (restaurace, bary, kluby, diskotéky) za účelem zábavy, nejčastěji ve skupině přátel. Někteří z nich měli častou zkušenost s užitím i s ostatními návykovými látkami.

Kokain získávali respondenti 3 způsoby: buď si jej obstarávali sami, nebo se na jeho koupi spolupodíleli v rámci skupiny (typický vzorec), případně jej dostali zdarma od známých či neznámých osob. Užití probíhalo většinou v kontextu noční zábavy ve skupině přátel a známých, a to typicky ve veřejných nočních podnicích na toaletě. Výjimkou nebyly ani privátní kokainové večírky v soukromých bytech. Dávky kokainu uživatelé přenášejí v papírových psaníčkách nebo plastových sáčcích, k přípravě dávky používají předměty z peněženky, nejčastěji plastové karty (kreditní, dopravní, občanský či řidičský průkaz). Dávkování probíhá nejběžněji na víku záchodové mísy, kdy pomocí dvou karet nadrtí krystaly kokainu do podoby jemného prášku, který dále stejnými kartami naporcují na „čáry". Prášek vždy aplikují nosem (šňupnutím) pomocí stočené bankovky nebo plastového brčka přímo z podkladu, na kterém byly dávky připraveny. Někteří uživatelé vyžadují pro aplikaci bankovky vysoké hodnoty, což symbolicky podporuje status kokainu jako drogy vyšší společnosti. Průměrný počet užitých dávek (čar) během jedné akce se pohybuje mezi 3 a 5, u pokročilých uživatelů může jít až o 10 a více dávek za noc (tj. více než 1 g kokainu). Odstupy mezi jednotlivými aplikacemi při jedné příležitosti činí průměrně 30-60 minut, v krajních případech jen 15 minut. Množství zkonzumovaného kokainu v rámci jedné akce významně ovlivňuje aktuálně dostupné množství drogy a bažení, které bylo popisováno jako velmi silné. Všichni respondenti běžně konzumovali kokain společně s alkoholem, který také působil jako spouštěč užívání kokainu. Kombinace kokainu s jinými nelegálními drogami (nejčastěji s marihuanou, extází a halucinogeny) se vyskytovaly u dlouhodobých uživatelů. Ti současně konzumovali kokain ve větším množství a častěji. Nežádoucí účinky užívání uvedli pouze někteří respondenti. Nejčastěji uvedenými somatickými problémy bylo krvácení z nosu a palpitace, psychickými problémy (standardně při tzv. dojezdu) úzkost, deprese, nervozita, nespavost a rozladěnost, sociálními problémy konflikty s partnerem. V žebříčku hodnot a osobních preferencí byl kokain většinou uživatelů vnímán jako prostředek zábavy a odpočinku (Kulhánek, 2015).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist