Užívání drog mezi osobami se zdravotním handicapem

V lednu 2015 byl proveden kvalitativní výzkum formou ohniskových skupin s osobami se zrakovým postižením různého charakteru a stupně ve věku 18-35 let zaměřený na zkušenosti s alkoholem a konopnými látkami (marihuanou). Nábor proběhl ve specializovaném zařízení pro osoby s tímto typem postižení. Byly provedeny 2 fokusní skupiny s celkem 12 osobami. Ukázalo se, že zkušenost s alkoholem mají všichni respondenti, zkušenost s marihuanou 9 (tři čtvrtiny). Postoje k užívání alkoholu (především) a marihuany byly vesměs pozitivní. Jako motivy užívání byly uvedeny zvýšení sebevědomí a překonání bariéry v navazování nových vztahů. Návykové látky (především marihuana) jim zároveň pomáhají překonávat psychické a fyzické problémy související se zrakovým postižením a slouží jako prostředek k dosažení relaxace. Marihuanu buď dostávají od svých kamarádů, nebo ji nakupují, a to většinou ve více lidech. Informace o účincích návykových látek získali respondenti především od kamarádů, se kterými je také velmi často užívají. Respondenti byli dostatečně informovaní o vlivu návykových látek na jejich postižení a přidružené nemoci a uvědomovali si rizika spojená s jejich užíváním (Groulíková, 2015).

Další, tentokrát dotazníkový výzkum se zaměřil na problematiku užívání návykových látek mezi sluchově postiženými (Jorda, 2015). Jeho cílem bylo popsat zkušenosti s užíváním návykových látek a motivy a důsledky užívání návykových látek v této skupině. Elektronický dotazník v l. 2013-2014 vyplnilo 69 respondentů, z nich bylo 42 (61 %) žen, 54 (78 %) respondentů bylo ve věku 19-34 let. Konzumaci alkoholu někdy v životě uvedlo 67 (97 %) respondentů, 16 (23 %) respondentů v současnosti abstinovalo, 4 (6 %) konzumovali alkohol 4krát týdně nebo častěji. Užití nealkoholové drogy (mimo tabáku) v životě uvedlo 33 (48 %) respondentů (především šlo o marihuanu, přičemž míra zkušeností byla mezi muži i ženami srovnatelná), z nich 4 (6 %) je aktuálně užívají s frekvencí 1krát týdně nebo častěji (z nich 3 uvedli konopí a 1 kokain). Injekční užití drogy někdy v životě uvedl 1 respondent. Specifika komunikace sluchově postižených mohou mít vliv na dostupnost různých návykových látek, přičemž lze z tohoto důvodu předpokládat nejvyšší dostupnost u alkoholu, protože jej lze získat v prodejně bez nutnosti s někým komunikovat; ukázalo se však, že míra užívání nelegálních drog (především marihuany) je mezi sluchově postiženými poměrně vysoká.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist