Chemsex

Pro účely přípravy na konferenci The European ChemSex Forum konanou v dubnu 2016 v Londýně1 realizovala Česká společnost AIDS pomoc (2016) na jaře 2016 on-line dotazníkový průzkum zaměřený na znalosti a zkušenosti v oblasti chemsexu.2 Dotazník byl šířen prostřednictvím internetových stránek zaměřujících se zejména na gay komunitu, celkem ho vyplnilo 948 osob, 853 mužů (90 %), 86 žen (9 %) a 6 transgender osob (1 %); 3 respondenti pohlaví neuvedli, více než polovina dotázaných byla ve věku do 29 let (55 %). Za gaye nebo muže mající sex s muži (MSM) se označilo 710 respondentů (75 %), 143 dotázaných se označilo za bisexuály a 109 za heterosexuály. Svůj HIV stav označilo 709 respondentů jako negativní (75 %), 67 jako pozitivní (7 %), 168 respondentů (18 %) stav neznalo. V posledních 12 měsících absolvovalo HIV test 380 osob, po odečtení HIV pozitivních osob podíl testovaných dosáhl 43 %.

Celkem 48 % respondentů bylo obeznámeno s výrazem chemsex. Nejčastěji (42 %) byl popisován jako sex na drogách, dále jako užití drogy s primárně sexuální motivací, jako skupinový sex na drogách či jako PnP (party and play). Někteří respondenti uvedli drogu, která je užívána při chemsexu - nejčastěji šlo o pervitin (62 případů), dále o extázi a poppers (obě 11), alkohol (8), kokain (6), GHB (3) a jednou byl zmíněn ketamin a GBL. Přístup k informacím o chemsexu uvedla více než třetina respondentů (36 %), dvě třetiny (63 %) uvedly, že neměly přístup k informacím o chemsexu (63%). S informacemi se nejčastěji setkali na internetu a od sexuálního partnera.

Během posledních 12 měsíců užilo pervitin při sexu 132 (14 %), extázi 116 (12 %), a GHB/GBL 79 (8 %), mefedron 28 (3 %) a jinou drog 141 respondentů (15 %) - pravděpodobně alkohol, marihuanu či poppers. Z výsledků nelze jednoznačně určit, zda šlo o typický chemsex (užití drogy za účelem intenzivnějšího sexuálního zážitku), či o nahodilou souhru užití drogy a následného sexu. Většina respondentů drogu užila ve městě, kde žijí (25 %) nebo jinde v ČR (8 %); v cizině to bylo pouze 5 % celého souboru.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist