Užívání drog ve specifických skupinách populace

Za r. 2015 jsou k dispozici informace o užívání návykových látek u dětí v diagnostických a výchovných ústavech, u osob se zrakovým a sluchovým postižením, o rekreačních uživatelích kokainu a o osobách, které užívají drogy k navození změněných stavů vědomí s terapeutickými nebo se spirituálními záměry nebo za účelem sebepoznání (tzv. psychonauti). Pro další informace o užívání drog mezi specifickými skupinami dětí i dospělých viz také kapitolu Užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách a ve znevýhodněných skupinách (str. 226).

V r. 2016 proběhla již 4. vlna dotazníkové studie o užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody, předchozí vlny studie byly realizovány v l. 2010, 2012 a 2014 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2015). Studii realizuje NMS ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a agenturou ppm factum research - blíže viz kapitolu Užívání drog ve vězení (str. 253).

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist