Projekt SAHA - drogy-info.cz

Projekt SAHA

V r. 2016 byla publikována analýza souboru 1891 dospívajících ve věku 16 let z dotazníkové průřezové studie SAHA (The Social and Health Assessment), která v l. 2003-2004 sledovala výskyt rizikového chování a související faktory u adolescentů. Shlukovou analýzou škály antisociálního chování byly identifikovány 3 typy: typ 1 reprezentující osoby s vysokou mírou antisociálního chování (lhaní, chození za školu, rvačky, poškozování cizího majetku, trávení noci bez dovolení mimo domov), typ 2 s méně závažnými projevy antisociálního chování (lhaní, občasné záškoláctví) a typ 3 s nízkou mírou antisociálního chování. Typ 1, který byl v populaci zastoupen 12 %, vykazoval vyšší míru užívání alkoholu, cigaret a dalších drog. V tomto typu bylo vyšší zastoupení chlapců a žáků ze středních odborných učilišť (Blatný et al., 2016).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist