Užívání drog ve školní populaci

V r. 2015 byly zveřejněny výsledky mezinárodní studie HBSC a proběhla další vlna sběru dat ve studii ESPAD. K dispozici jsou také výsledky výzkumu Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u studentů gymnázií. Pro r. 2015 jsou dále k dispozici výsledky školních studií z některých regionů. Publikovány byly nově také výsledky studie zaměřené na hodnocení výskytu rizikového chování mezi romskými žáky základních škol, která proběhla již v l. 2010-2011.

 

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist