Užívání drog v obecné populaci

Poslední celopopulační studie na náhodně vybraném reprezentativním vzorku dospělé populace ČR zaměřená na užívání návykových látek byla NMS realizována pod názvem Národní výzkum užívání návykových látek v r. 2012 (Chomynová, 2013). Další vlna studie je plánována na r. 2016 - na jaře byla zahájena příprava studie a dotazníku, sběr dat je plánován na podzim 2016.

V r. 2015 proběhlo každoroční omnibusové šetření Prevalence užívání drog v populaci ČR, které prostřednictvím jedné baterie otázek zjišťuje v obecné populaci rozsah zkušeností s nelegálními drogami. Probíhal rovněž sběr dat v rámci Evropského šetření o zdraví (European Health Interview Survey, EHIS), kterou v ČR realizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ) a Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

 

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist