Eurobarometr 2014 – Postoje k tabáku a elektronickým cigaretám

V r. 2015 byly zveřejněny výsledky evropského srovnávacího šetření zaměřeného na postoje k tabáku a elektronickým cigaretám realizovaného v r. 2014 v rámci průzkumu Special Eurobarometer pro Evropskou komisi. Cílovou skupinou byli respondenti ve věku 15 a více let, data byla sbírána prostřednictvím osobních rozhovorů tazatele s respondentem v náhodně vybraných domácnostech. V ČR bylo dotázáno celkem 1044 respondentů, sběr dat probíhal v listopadu až prosinci 2014. Ve všech 28 zemích EU se do studie zapojilo celkem 27 801 respondentů (European Commission, 2015b).

Kouření tabákových výrobků v současnosti uvedlo v ČR celkem 25 % dotázaných, z toho 30 % mužů a 19 % žen (průměr EU = 26 %). Elektronickou cigaretu vyzkoušelo v ČR 15 % dotázaných (20 % mužů a 10 % žen, průměr EU = 12 %) - 11 % uvedlo, že ji pouze vyzkoušelo, a 3 % uvedla užívání v minulosti, zatímco současné užívání elektronické cigarety uvedlo 1 % (průměr EU = 2 %). Zkušenost s elektronickou cigaretou uvedlo v ČR 44 % současných kuřáků, 14 % bývalých kuřáků a 3 % nekuřáků. Celkem 56 % současných kuřáků se někdy v minulosti pokusilo s kouřením přestat (European Commission, 2015a).

V rámci Eurobarometru byly sledovány také postoje k opatřením zaměřeným na snížení dostupnosti tabákových výrobků. Více než 60 % dotázaných souhlasilo se zákazem reklamy na tabákové výrobky i se zákazem prodeje tabákových výrobků přes internet a zákazem vystavování tabákových výrobků na prodejních místech. Pro zvýšení daní na tabákové výrobky bylo 59 % dotázaných. Nejvyšší míru nesouhlasu vyjádřili respondenti se zákazem příchutí, které zvyšují atraktivitu tabákových výrobků, a omezením barev, log a reklamních prvků na obalech tabákových výrobků - graf 2 -93.

graf 2-93: Postoje populace ČR k opatřením zaměřeným na snížení dostupnosti tabákových výrobků - studie Eurobarometr 2014, v %

Zdroj: European Commission (2015b), European Commission (2015a)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist