Vývoj počtu klientů v Registru žádostí o léčbu

Trendy do r. 2014 jsou uvedeny ve VZ 2014. Na začátku března 2015 ÚZIS spustil Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD), který spojil dva do té doby samostatné informační systémy - Registr žádostí o léčbu hygienické služby a Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL). Kvůli technickým komplikacím chybí dosud v registru data z významné části léčebné sítě za r. 2015 i 2016 (blíže viz kapitolu Národní registr léčby uživatelů drog, str. 159), proto nebyla trendová data zahrnující r. 2015 do této výroční zprávy zahrnuta.

Do r. 2015 bylo do registru hlášeno kolem 10 tis. případů, osoby žádající o léčbu poprvé v životě (prvožadatelé) tvořily dlouhodobě přibližně polovinu všech hlášených případů. Uživatelé pervitinu jako primární drogy tvořili dlouhodobě kolem 70 % všech žadatelů a jejich počet dlouhodobě rostl, dlouhodobě naopak klesal počet uživatelů opioidů (zejména heroinu).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist