Vývoj počtu klientů v ostatních informačních systémech

Počet pacientů v opiátové substituční léčbě nahlášených do registru substituční léčby (NRULISL), resp. do nového Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD), strmě rostly od r. 2000, kdy byla substituční léčba v ČR spuštěna jako standardní léčebná modalita, a zejména od r. 2007, kdy byla spuštěna webová aplikace registru, až do r. 2010. V r. 2011 došlo ke zpomalení nárůstu a v l. 2011-2014 počet léčených v substituci velmi mírně narůstal, resp. stagnoval. V r. 2015 došlo poprvé k mírnému poklesu počtu pacientů v opiátové substituční léčbě, což lze hodnotit jako negativní jev - graf 5 -115.

graf 5-115: Počet pacientů hlášených do registru substituční léčby v l. 2000-2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Počet pacientů léčených pro problémy spojené s užíváním návykových látek v ambulantních zařízeních oboru psychiatrie dlouhodobě klesá. Zatímco v l. 2005-2006 bylo léčeno téměř 45 tis. osob, v r. 2015 to bylo 35,4 tis. K největšímu poklesu došlo u alkoholu a opiátů - graf 5 -116.

graf 5-116: Počet léčených pacientů v ambulantní psychiatrické léčbě v l. 2000-2015

Pozn.: * Data za r. 2014 nejsou dostupná.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016h)

Počet hospitalizací pro problémy způsobené návykovými látkami v psychiatrických zařízeních se v l. 2000-2009 s výkyvy pohyboval mezi 15,5 a 16,5 tis. pacientů. Dlouhodobě je patrný nárůst případů spojených s kombinací drog, stimulancii (pervitinem) a konopnými látkami, naopak pokles v souvislosti s opioidy - graf 5 -117.

graf 5-117: Počet hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním návykových látek v l. 2000-2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016c)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist