Zajištění kvality péče

Systém certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (certifikační systém RVKPP)1 slouží od r. 2006 k zajištění minimálních standardů kvality adiktologických služeb. Jeho základem jsou multidisciplinární Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. V r. 2015 byl do systému přidán speciální standard pro adiktologické služby ve vězení. Aktuálně je v platnosti 10 speciálních standardů pro 10 typů služeb - blíže viz kapitolu Další opatření protidrogové politiky (str. 35). K červnu 2016 mělo platnou certifikaci RVKPP celkem 182 programů, z toho 4 podle nového standardu pro adiktologické služby ve vězení - tabulka 5 -28.

tabulka 5-28: Přehled certifikovaných programů podle typu v l. 2011-2016

Typ služby

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Detoxifikace

2

1

2

2

3

3

Terénní program

49

50

49

52

53

51

Kontaktní a poradenské služby

52

49

50

52

52

52

Ambulantní léčba

15

13

18

19

22

28

Stacionární program

1

1

1

1

1

1

Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba

2

2

2

5

6

6

Rezidenční péče v terapeutické komunitě

10

10

10

10

10

10

Doléčovací program

16

17

17

17

18

19

Substituční léčba

8

8

7

7

8

8

Adiktologické služby ve vězení

-

-

-

-

-

4

Celkem

155

151

156

165

173

182

Pozn.: V jednotlivých l. k 16. 5. 2011, 29. 5. 2012, 28. 6. 2013, 30. 6. 2014, 31. 3. 2015, 30. 6. 2016.

Zdroj: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (2016a)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist