Užívání drog mezi Romy

Ze zpráv o realizaci protidrogové politiky v krajích vyplývá, že etnickou menšinou, se kterou pracují adiktologické služby nejčastěji, jsou Romové. V Jihočeském kraji terénní programy odhadují, že v některých oblastech užívá pervitin až 10 % Romů. Na Karlovarsku tvoří Romové přibližně třetinu všech klientů terénních programů a téměř polovinu klientů kontaktního centra. Na Ústecku tvoří Romové až třetinu klientů adiktologických služeb, na Mostecku, Šluknovsku a Teplicku (Ústecký kraj) až jednu polovinu. Na Nymbursku a Poděbradsku (Středočeský kraj) služby odhadují 25% podíl klientů z romského etnika z celkového počtu klientů, většinou jde o uživatele heroinu s polyvalentním vzorcem užívání (výskyt VHC je v této skupině cca 50 %). Rovněž mezi klienty Terénních programů Ulice v Plzni tvoří Romové přibližně 50 % všech klientů. Na Mostecku a Lounsku (Ústecký kraj) a v Moravskoslezském kraji byl v r. 2015 mezi Romy zaznamenán nárůst inhalace těkavých látek. V Jihomoravském kraji dochází mezi Romy k užívání především těkavých látek (často i mezi dětmi) a heroinu. Romové jsou rovněž zapojeni do distribuce heroinu (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2016c).

Práce s romskou menšinou je specifická v některých oblastech, jako je např. nedůvěřivost vůči programům (Ústecký kraj), problémy s vracením použitých injekčních setů (Jihomoravský kraj), opakované používání injekčních stříkaček a sdílení použitých jehel (Ústecký a Středočeský kraj), nemožnost navázat s klientem strukturovanější kontakt (Jihomoravský, Ústecký kraj), skupinové kontakty a přítomnost dětí u kontaktu (Královéhradecký kraj), vícegenerační užívání (Středočeský, Královéhradecký kraj). Romové využívají nejčastěji služeb výměnných programů a substituční léčby. V Praze i nadále působí terénní program organizace SANANIM zaměřený na specifické skupiny klientů, jako jsou cizinci a Romové. V kontaktu s romskou klientelou se osvědčili romští pracovníci (Ústecký, Plzeňský kraj), kontaktní práce v bytech (Plzeňský kraj) a sekundární výměna injekčního materiálu (Středočeský kraj). Organizace POINT 14 (Plzeňský kraj) uvádí, že specifické skupiny, jako jsou cizinci, etnické menšiny či skryté populace, využívaly služeb prodejního automatu na injekční materiál. Poskytovatelé služeb v Ústeckém kraji uvádí, že mezi klienty patří spíše mladší generace Romů, kteří si mezi sebou předávají dobrou zkušenost se službami. Informační letáky v romštině se neosvědčily, efektivnější byly informace předávané ústně mezi Romy (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2016c).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist