Užívání drog mezi imigranty

Byla publikována studie zaměřená na užívání návykových látek a hraní hazardních her a jejich vztah k subjektivnímu vnímání zdraví mezi slovenskými imigranty žijícími v ČR (slovenská menšina je druhou největší etnickou menšinou v ČR). Výzkum byl prováděn za použití vlastního dotazníku ve slovenštině na souboru 184 osob (84 mužů, 100 žen) vybíraných za pomoci kvót v 7 krajích ČR. Ve srovnání s populací Slovenské republiky bylo mezi slovenskými imigranty více kuřáků, a to především denních. Zkušenosti s nelegálními drogami byly minimální - 4,8 % uvedlo jednorázové a 1,1 % opakované užití (Kajanová, 2015).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist