Užívání drog a prostituce

Spolek Ulice Plzeň, terénní program Ulice, jehož cílovou skupinou jsou mj. komerční sexuální pracovníci a pracovnice, realizoval r. 2015 průzkum souvislosti sexbyznysu s užíváním drog (Plzeňský kraj, 2016). V rámci testování komerčních sexuálních pracovnic nabízejících své služby na ulici na infekční onemocnění byl administrován i dotazník mapující užívání drog. Bylo dotázáno celkem 67 komerčních sexuálních pracovnic, z nichž 28 (42 %) bylo problémových uživatelek drog. Z nich 14 (20 %) užívalo opioid Vendal® Retard, 12 (18 %) pervitin a 2 (2 %) fentanyl. Dále program Ulice kontaktoval v 5 erotických klubech a 9 soukromých bytech (privátech) v regionech Plzeňského kraje 56 respondentů (49 žen a 7 mužů, z nichž dva nabízeli komerční sexuální služby). U 19 žen šlo o první kontakt s programem, což svědčí o značné fluktuaci žen v sexbyznysu. Čtyři ženy (8 %) byly problémové uživatelky drog, resp. pervitinu, 6 žen užívalo drogy v minulosti.

V r. 2015 byla publikována dotazníková studie zaměřená na muže pracující v sexbyznysu. Studie se zúčastnilo 20 mužů, kteří pracují v barech a klubech, a 20 mužů, kteří nabízejí komerční sexuální služby na internetu. Součástí dotazníku byly i otázky týkající se užívání drog a hazardního hraní. Míra užívání drog a alkoholu i patologického hráčství byla zjišťována dotazem na četnost chování na škále v rozmezí od nikdy po denně pro jednotlivé návykové látky (tabák, alkohol, marihuana, metamfetaminy, kokain a heroin) a jedna položka se týkala hraní hazardních her (Bar-Johnson a Weiss, 2014).

Ukázalo se, že muži pracující v barech a klubech užívají drogy a alkohol 2krát častěji než muži poskytující služby na eskort. Téměř třetina mužů pracujících v barech a klubech uvedla pravidelné užívání pervitinu, zatímco muži poskytující služby na eskort uvedli pouze příležitostné užití - tabulka 8 -81.

tabulka 8-81: Užívání alkoholu, marihuany a pervitinu u mužů pracujících v barech a klubech a u mužů, kteří nabízejí komerční sexuální služby na internetu

Ukazatel

Internet

Bary a kluby

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Užívání alkoholu

 

 

 

 

  • nikdy nebo příležitostně

16

80

11

55

  • pravidelně nebo denně

4

20

9

45

Užívání marihuany

 

 

 

 

  • nikdy nebo příležitostně

15

75

8

40

  • pravidelně nebo denně

5

25

12

60

Užívání pervitinu

 

 

 

 

  • nikdy nebo příležitostně

20

100

14

70

  • pravidelně nebo denně

0

0

6

30

Zdroj: Bar-Johnson a Weiss (2014)

Chrtová (2015) se ve své práci věnovala analýze dat o klientech organizace Rozkoš bez rizika, která poskytuje služby osobám, zejména ženám, pracujícím v sexbyznysu. Součástí práce byla i analýza dat o injekčním užívání drog. V l. 2010-2013 byl podíl klientek programu užívajících drogy injekčně cca 1-2 %, což je 2-3krát vyšší výskyt než mezi ženami v obecné populaci srovnatelného věku.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist