Užívání drog a bezdomovectví

V r. 2015 realizovalo MPSV v obcích s rozšířenou působností a ve správních obvodech Prahy průzkum, jehož cílem bylo především zmapování aktuální situace v obcích s rozšířenou působností z hlediska prevence, výskytu a řešení bezdomovectví (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015). V průzkumu bylo osloveno celkem 227 obcí s rozšířenou působností, respondenty byli sociální pracovníci obcí, včetně sociálních kurátorů, popř. jiných zaměstnanců, jejichž náplní práce jsou i aktivity zaměřené na problematiku bezdomovectví a dostupnosti bydlení. Jako nejčastější důvody vzniku bezdomovectví respondenti uvedli zadlužení (90,0 %) a závislost na alkoholu (79,2 %). Závislost na drogách jako důvod vzniku bezdomovectví byla uvedena ve 29,9 %.

V Karlovarském kraji bylo v r. 2015 hlášeno zvýšení počtu osob bez domova, z nichž většina jsou uživatelé alkoholu nebo nelegálních drog (Karlovarský kraj, 2016). Výroční zpráva hl. m. Prahy poukazuje na nový jev v městské části Praha 12, která je typickou okrajovou částí Prahy se sídlištní zástavbou. Vyskytují se zde uživatelé drog vietnamské národnosti bez domova, integrují se do skupiny osob bez domova z majoritní společnosti a např. sdílejí společně vybudovaná přístřeší, squaty, stany.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist