Programy zaměřené na zvýšení uplatnění na trhu práce

Sociální začleňování osob závislých po ukončení léčby v souvislosti s uplatněním na trhu práce je značně komplikované, a to zejména kvůli nízkému nebo nedokončenému vzdělání a minimálním pracovním dovednostem. Mezi aktivity realizované v rámci některých projektů patří nabídka pracovních míst na zkoušku, poskytování pomoci a poradenství a jobcoaching - pomoc klientům a jejich podpora při hledání zaměstnání (psaní CV, motivačního dopisu atd.).

Z 11 programů následné péče podporovaných v dotačním řízení RVKPP poskytovaly v r. 2015 chráněné zaměstnání 2 programy. Společnost Magdaléna nabízí v Mníšku pod Brdy klientům pracovní místa na zkoušku v provozech truhlárny a zahradnictví ve svém areálu na Včelníku. Průměrná délka programu je 3 měsíce a po ukončení programu je klientům vystaven zápočtový list a vypsána reference pro dalšího zaměstnavatele (Magdaléna, 2016). SANANIM nabízí v rámci doléčovacího centra pracovní program v restauraci a kavárně Café Therapy v Praze. Také P-centrum provozující doléčovací program v Olomouci má nealkoholickou kavárnu, ve které pracují jeho klienti.

Všechny programy následné péče poskytují pracovní poradenství, ve kterém pomáhají klientům uplatnit se na trhu práce a zorientovat se v jejich právech a povinnostech. Vyhledávají vhodné zaměstnavatele, zprostředkovávají informace o zaměstnavateli nebo volném pracovním místě, provádí nácvik konkrétních pracovních dovedností, např. přípravu klienta na přijímací pohovor, vytváření profesního životopisu, kontaktování budoucího zaměstnavatele apod. Např. White Light I. v závěrečné zprávě za r. 2015 uvádí, že se navzdory vysoké nezaměstnanosti v regionu Ústecka podařilo zaměstnat 94 % klientů, kteří užívají služby pracovního poradenství. Na uplatnění na trhu práce je zaměřena rovněž Pracovní a sociální agentura organizace SANANIM v Praze.1

V r. 2015 uskutečnila organizace P3 - People, Planet, Profit v pořadí již 3. průzkum s cílem získat a aktualizovat informace o situaci sociálních podniků2 v ČR. V době ukončení dotazníkového šetření bylo v Adresáři sociálních podniků registrováno celkem 213 sociálních podniků. V průzkumu byli dotazováni vedoucí pracovníci 151 sociálních podniků, ve kterých bylo zaměstnáno celkem 1724 osob s různým typem znevýhodnění. Celkem 11 (7 %) dotázaných uvedlo, že zaměstnává osoby s užíváním návykových látek v anamnéze. Z průzkumu vyplývá, že sociální podniky zaměstnávají v průměru téměř třikrát více zaměstnanců ze znevýhodněných skupin oproti zaměstnancům „běžným" (P3 - People Planet Profit, 2015).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist