Programy zaměřené na bydlení

Kromě chráněného bydlení (viz výše) nabízí některé programy i tréninkové byty. Společnost Magdaléna provozovala v r. 2015 dva tréninkové byty v pražských Nuslích a Libni. Tyto byty mají soukromého majitele, který dal souhlas k použití těchto bytů pro účely reintegrace do běžného společenského prostředí. Pod vedením odborného pracovníka probíhá tzv. bytová skupina, jejímž cílem je zvládání samostatného režimu. Všichni klienti tréninkových bytů v r. 2015 měli práci či brigádu. Celková kapacita těchto 2 bytů je 8 klientů. V průběhu r. 2015 bylo v programu tréninkových bytů 20 klientů (Magdaléna, 2016).

V oblasti sociálních služeb zaměřených na bydlení představují poměrně nový typ programů programy typu housing first.1 Např. město Brno v r. 2016 začalo s realizací projektu Re-housing pro 50 rodin v bytové nouzi, které byly vylosovány z celkového počtu 426 rodin a které dostanou nájemní smlouvu a podporu ve formě sociální práce.2 Tento projekt není zaměřen specificky na uživatele drog, avšak uživatele drog výslovně nevylučuje. O existenci projektu typu housing first, jehož primární cílovou skupinou by byli uživatelé drog, nejsou informace.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist