Průzkum mezi problémovými uživateli pervitinu a opioidů – Multiplikátor 2016

V r. 2016 byl ve spolupráci s agenturou ppm factum research realizován průzkum Multiplikátor 2016, který je prováděn každé 2-3 roky za účelem zjištění aktuálního podílu problémových uživatelů drog (nominační technikou prostřednictvím dotazů na známé respondentů) pro odhad jejich počtu multiplikační metodou (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016a). Multiplikátor je průřezová dotazníková studie mezi klienty nízkoprahových programů v ČR, tazateli jsou pracovníci samotných programů. Průzkum navazuje na obdobné studie z l. 2008, 2010 a 2013. V r. 2016 byl dotazník rozšířen o otázky na rizikové chování. Studie probíhala v červenci 2016 a zúčastnilo se jí 38 kontaktních center ze všech krajů ČR.

Soubor v r. 2016 tvořilo celkem 1079 klientů, z toho 71,7 % mužů (70,1 % v r. 2013 a 69,3 % v r. 2010) a průměrný věk respondentů činil 33,6 roku (30,3 roku v r. 2013, 29,2 roku v r. 2010 a 27,7 roku v r. 2008). Mužům bylo v průměru 34 let a ženám 31 let; nejmladšímu respondentovi bylo 16 let, nejstaršímu 65 let, 50 a víceletých bylo v souboru celkem 53 (5 %) a osob mladších než 20 let bylo 17 (2 %). Sociální situaci a vzdělání shrnuje tabulka 4 -25 - převažuje nestabilní ubytování a bezdomovectví, většina klientů má legální příjem stálý či nepravidelný, většina respondentů dokončila základní nebo střední školu.

tabulka 4-25: Charakteristiky vzdělání, příjmu a bydlení respondentů studie Multiplikátor 2016

Typ bydlení

Počet

Podíl (%)

Stabilní ubytování

492

45,6

Nestabilní ubytování

320

29,7

Bez ubytování

264

24,5

Druh příjmu

 

 

Legální příjem stálý

538

49,9

Legální příjem nepravidelný

260

24,1

Nelegální příjem

264

24,5

Vzdělání

 

 

Nedokončené základní

20

1,9

Základní

551

51,1

Středoškolské

491

45,5

Vysokoškolské

13

1,2

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016a)

Většina respondentů uvedla užívání pervitinu (87,3 %), následovali uživatelé buprenorfinu (12,1 %), heroinu (4,8 %). Jen 12 (1,1 %) respondentů uvedlo jako svou primární drogu metadon. Oproti výsledkům studie z r. 2013 vzrostl podíl uživatelů pervitinu a klesl podíl uživatelů heroinu a buprenorfinu. Celkem 217 (20,1 %) respondentů kromě výše uvedených základních drog uvedlo další jednu či více drog, které považují za primární - z toho konopné drogy 138 (12,8 %), alkohol 13 (1,2 %), fentanyl, Palladone® nebo Vendal® 22 (2,0 %), opioidy jako DHC® Continus® (dihydrokodein), kodein, morfin, tramadol (Tramal®) a nespecifikované opioidní léky celkem 14 (1,3 %), surové opium 8, benzodiazepiny 11, toluen 7, braun 1, funky 2 a kokain 2 osoby. Výsledky podle krajů ukazuje tabulka 4 -26.

tabulka 4-26: Základní drogy užívané respondenty průzkumu Multiplikátor 2016 podle krajů, v %

Kraj

Celkem respondentů

Pervitin

Heroin

Buprenorfin

Metadon

Jiná droga

2013

2016

2013

2016

2013

2016

2013

2016

2013

2016

2013

2016

Hl. m. Praha

234

120

66,2

66,7

11,5

15,8

41,5

38,3

3,0

9,2

6,8

19,2

Středočeský

116

83

75,9

72,3

4,3

2,4

41,4

33,7

0,0

0,0

5,2

20,5

Jihočeský

142

70

80,3

82,9

2,1

2,9

27,5

12,9

1,4

0,0

14,8

50,0

Plzeňský

140

31

97,1

87,1

4,3

0,0

6,4

0,0

2,1

0,0

33,6

51,6

Karlovarský

105

63

96,2

95,2

2,9

6,3

5,7

1,6

0,0

0,0

4,8

22,2

Ústecký

310

120

81,6

81,7

8,4

10,8

17,7

10,8

0,0

0,0

5,2

13,3

Liberecký

137

60

98,5

100,0

1,5

1,7

1,5

1,7

0,7

0,0

43,1

15,0

Královéhradecký

85

67

64,7

73,1

0,0

1,5

36,5

31,3

1,2

0,0

10,6

11,9

Pardubický

63

32

95,2

90,6

0,0

0,0

4,8

9,4

0,0

0,0

25,4

3,1

Vysočina

112

80

92,9

93,8

1,8

2,5

6,3

8,8

0,0

0,0

8,9

10,0

Jihomoravský

87

90

89,7

97,8

18,4

1,1

2,3

0,0

2,3

1,1

0,0

26,7

Olomoucký

87

72

97,7

98,6

0,0

4,2

5,7

2,8

0,0

0,0

4,6

34,7

Zlínský

0

75

-

98,7

-

1,3

-

0,0

-

0,0

-

8,0

Moravskoslezský

179

116

95,0

97,4

6,7

2,6

1,1

0,0

0,6

0,0

6,7

12,9

Celkem

1 797

1079

85,4

87,3

5,7

4,8

17,0

12,1

0,9

1,1

12,3

20,1

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016a)

V r. 2016 byly do dotazníku zařazeny otázky na užití vybraných drog v posledních 12 měsících. Cíleně se zaměřily na surové opium, heroin, jiné opioidy, benzodiazepiny a na některou z tzv. nových syntetických drog. Z výsledků vyplývá, že benzodiazepiny a opioidy jsou mezi respondenty užívány v nejvyšší míře - tabulka 4 -27. Z nových syntetických drog bylo nejčastěji uváděno funky, ojediněle mefedron, El MagicoEl Padrino. Z opioidů užívaných jako sekundární droga respondenti uváděli buprenorfin, tramal, metadon, fentanyl (náplasti), kodein, dihydrokodein, braun, Vendal® Retard, oxykodon (OxyContin®).

tabulka 4-27: Vybrané drogy užívané respondenty průzkumu Multiplikátor 2016 v posledních 12 měsících podle krajů

Kraj

Surové opium

Heroin

Jiné opioidy

NSD

Benzodiazepiny

Hl. m. Praha

43,3

44,2

42,5

29,2

42,5

Středočeský

14,5

10,8

26,5

8,4

32,5

Jihočeský

18,6

10,0

35,7

11,4

25,7

Plzeňský

0,0

3,2

35,5

9,7

29,0

Karlovarský

11,1

11,1

7,9

4,8

12,7

Ústecký

4,2

17,5

18,3

1,7

23,3

Liberecký

6,7

13,3

5,0

3,3

5,0

Královéhradecký

22,4

6,0

19,4

3,0

34,3

Pardubický

9,4

3,1

6,3

12,5

34,4

Vysočina

17,5

7,5

15,0

8,8

28,8

Jihomoravský

20,0

7,8

11,1

10,0

26,7

Olomoucký

50,0

8,3

20,8

4,2

37,5

Zlínský

22,7

2,7

4,0

4,0

12,0

Moravskoslezský

7,8

2,6

14,7

8,6

43,1

Celkem

19,0

12,5

19,6

9,1

28,8

Pozn.: NSD - nové syntetické drogy

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016a)

V r. 2016 uvedlo užití surového opia v posledních 12 měsících 19,0 % klientů (v r. 2015 to bylo 15,7 %) a nové syntetické drogy 9,1 % (10,5 % v r. 2013).

Injekční aplikaci během posledních 30 dní uvedlo 962 (90,3 %) klientů, z nichž většina (82,2 % celého souboru) užila injekčně drogu v posledním měsíci opakovaně. Do programu substituční léčby je zapojeno 9,5 % respondentů. Dotazník obsahoval také otázky týkající se používání čistých jehel a stříkaček a testování a prevence infekčních onemocnění - blíže viz kapitoly Sdílení jehel a stříkaček (str. 187) a Testování infekcí (str. 211).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist