Regionální odhady problémového užívání drog

Kraje při odhadování populace PUD/PUPO vychází nejčastěji z odhadů NMS (viz výše), z expertních odhadů služeb pracujících v regionu, méně často jsou prováděny vlastní metodologicky propracované regionální odhady.

V Jihočeském kraji byl v r. 2013 proveden odhad PUPO založený na údajích nízkoprahových služeb. Bylo odhadnuto 1900-2100 PUPO (3/4 tvořili uživatelé pervitinu, 1/4 uživatelé buprenorfinu), z toho 1700-1800 IUD. V Karlovarském kraji poskytovatelé služeb odhadují skrytou populaci problémových uživatelů drog na cca 1500 osob; v kontaktu s nízkoprahovými službami je odhadem 60 % PUPO; nejčastěji užívanou drogou je pervitin, který je nitrožilně aplikován denně, případně obden. Královéhradecký kraj uvádí 413 injekčních uživatelů drog. Odhad na základě statistik adiktologických služeb a odhadů obcí v Libereckém kraji činí 3000 problémových uživatelů drog. V Pardubickém kraji v r. 2015 odhadují přibližně 1600 PUD, z toho 700 IUD (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2016c).

Výzkumníci z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity provedli komplexní analýzu drogové scény v Ostravě (Černý a Szotáková, 2015). Byly provedeny extrapolace některých publikovaných národních indikátorů na ostravskou populaci. Počet problémových uživatelů drog byl odhadnut na 2700, většinu z nich tvoří uživatelé pervitinu. Heroin se v Ostravě v době konání studie nevyskytoval, zneužívání buprenorfinu nebylo časté (tomu odpovídá také to, že program substituční léčby v Ostravě měl málo klientů), v minulosti byl zaznamenán zvýšený výskyt fentanylu. Z nových psychoaktivních látek bylo hlášeno užívání mefedronu (tzv. mňau-mňau). Narůstá míra užívání analgetik a sedativ, jako jsou tram­adol nebo klon­azepam (Rivotril®).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist