Problémové užívání konopí a dalších drog

V pravidelném omnibusovém průzkumu Prevalence užívání drog v populaci ČR realizovaném NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research není podrobně sledována frekvence užití. Je k dispozici pouze prevalence užití drog ve standardních časových horizontech, tedy i v posledních 30 dnech - blíže viz kapitolu Výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR 2015 (str. 65). Prevalence užití konopných látek v posledních 30 dnech v dospělé populaci v r. 2015 dosáhla 3,3 %, tj. absolutně cca 230 tis. osob, většinu tvořili mladí dospělí - mezi mladými dospělými ve věku 15-34 let to bylo 6,7 %, což je v přepočtu cca 170 tis. osob. Oproti r. 2014 se odhad počtu osob aktuálně (v posledních 30 dnech) užívajících konopí snížil.

Odhady problémového užívání konopí na základě screeningové škály Cannabis Abuse Screening Test (CAST) z Národního výzkumu užívání návykových látek 2012 jsou uvedeny ve VZ 2012 a VZ 2013. Podle nich je v ČR až 200 tis. uživatelů drog konopí v riziku (2,7 % dospělé populace do 65 let), z nich cca 80 tis. ve vysokém riziku (1,1 %). Jde především o mladé muže.

Odhad počtu problémových uživatelů konopných drog vycházející z průzkumu mezi praktickými lékaři pro dospělé a lékaři pro děti a dorost (160-200 tis. osob) je podrobně popsán ve VZ 2014.

Odhady vysoce rizikového užívání dalších drog na základě Národního výzkumu užívání návykových látek 2012 jsou uvedeny ve VZ 2012 a VZ 2013.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist