Kouření a problémové užívání alkoholu

Poslední souhrnné údaje týkající se kouření a (rizikové) konzumace alkoholu v dospělé populaci ČR jsou z r. 2014 (Sovinová a Csémy, 2015) - blíže viz VZ 2014.

Výsledky ukazují, že kouří 31,4 % obyvatel starších 15 let (37,4 % mužů a 25,8 % žen), denně kouří 23,5 % (28,2 % mužů a 19,0 % žen). Kouření je nejčastější ve věku 15-24 let a jeho výskyt klesá s věkem. Alkohol pije pravidelně nebo téměř denně 12,5 % dotázaných (18,9 % mužů a 6,4 % žen). Do kategorie škodlivého pití alkoholu (konzumace 40-60 g alkoholu u mužů a 20-40 g u žen) spadá přibližně 6,0 % populace starší 15 let (7,4 % mužů a 4,7 % žen), dalších 7,2 % spadá do kategorie rizikového pití alkoholu (konzumace více než 60 g alkoholu u mužů a více než 40 g u žen).

Vyjádřeno v absolutních číslech, v ČR je cca 2 mil. denních kuřáků a přibližně 1 mil. konzumentů alkoholu v riziku, z toho je v kategorii škodlivé konzumace 540 tis. osob a rizikové konzumace (ve vysokém riziku) 640 tis. osob.

Nově jsou k dispozici údaje z Evropského šetření o zdraví (EHIS), které v ČR proběhlo v l. 2014-2015. Podle této studie kouří 35,0 % mužů a 22,6 % žen, denně kouří celkem 27,6 % mužů a 15,7 % žen, což odpovídá cca 1,2 mil. mužů a 720 tis. žen ve věku 15 a více let - viz také kapitolu Evropské šetření o zdraví 2014 (str. 71).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist