Kampaně zaměřené na nelegální drogy a rizika spojená s jejich užíváním

Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s pražskými městskými částmi a Centrem sociálních služeb Praha - Pražským centrem primární prevence každoročně pořádá soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež s tématikou rizikového chování s názvem Antifetfest.1 Účastnit se mohou snímky o délce maximálně 15 minut, které tematicky souvisí s drogovou závislostí, kriminalitou, šikanou, rasismem, záškoláctvím, hazardním hraním, domácím násilím apod. Představení nejlepších filmů probíhá v rámci Pražského fóra primární prevence organizovaného Magistrátem hl. m. Prahy.

Od 20. do 27. 11. 2015 probíhal s cílem včasné identifikace infekce HIV a poprvé i virové hepatitidy typu B a C Evropský týden testování na HIV a žloutenky.2 Zájemcům bylo poskytnuto bezplatné testování na HIV / žloutenku typu B a C. Evropský týden testování vyvrcholil 1. 12., kdy se každoročně připomíná Světový den boje proti AIDS.

V září 2015 zahájilo královéhradecké krajské ředitelství Policie ČR kampaň Prevencí k bezpečí realizovanou prostřednictvím videoklipů na internetu, v kinech, městské hromadné dopravě, ve školách, čekárnách praktických lékařů a v nemocnicích. Jde o 14 dílů zaměřených na 6 témat z oblasti prevence kriminality a rizikového chování, jako jsou např. riziková komunikace na internetu, kapesní krádeže, agrese nebo návykové látky. Ke každému tématu jsou volně ke stažení vždy 2 videa, a to krátké (cca 30 sekund) a dlouhé (cca 3 minuty).3

Počátkem r. 2016 zahájilo krajské ředitelství Policie ČR v Moravskoslezském kraji kampaň varující mládež před dopady užívání drog s názvem Bereš? Zemřeš! V rámci kampaně byly v Moravskoslezském kraji distribuovány letáky pro dospívající a pedagogy. Hlavní částí kampaně je videoklip s fiktivním inzerátem Smrtky, která hledá mladé lidi, aby jim mohla zničit život podáním nelegálních drog.4 Odborníci upozornili na to, že zastrašovací kampaně v drogové prevenci nefungují a mnohdy jsou kontraproduktivní.5

V r. 2015 proběhl již 13. ročník cykloběhu, který organizuje sdružení Řekni ne drogám - řekni ano životu každoročně u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog (26. 6.).6 V r. 2015 prošel opět více než 40 městy, kde probíhaly informační kampaně a přednášky o drogách.7 Program dlouhodobě čelí kritice odborné veřejnosti za to, že nesplňuje standardy kvality v oblasti prevence.8


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist