Kampaně zaměřené na kouření, konzumaci alkoholu a prevenci zdravotních rizik

V r. 2016 byl pod hlavičkou Světové zdravotnické organizace (WHO) zorganizován další ročník Světového dne bez tabáku (31. 5.), tentokrát s podtitulem Připravme se na jednotné standardizované obaly. Jednotné balení tabákových výrobků představuje opatření, které omezuje nebo zakazuje používat na obalech loga, barvy, obrázky značek či propagační informace jiné než názvy značek a produktů, zobrazené ve standardní barvě a stylu písma.1 Kampaň podpořil Státní zdravotní ústav (SZÚ) a Národní síť Zdravých měst ČR. Ve městech a obcích se pořádaly akce s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé. Například město Brno uspořádalo akci Zdravé plíce zaměřenou zejména na prevenci rakoviny plic.2 Ve městě Litoměřice se členové iniciativy Zastupitelstvo mládeže podíleli na kontrolní akci prodeje alkoholických a tabákových výrobků osobám mladším 18 let.3 K akci se připojila i Česká lékárnická komora formou odborných konzultací přímo v lékárnách v rámci projektu Lékárník - odborný poradce. Ke zdravotním varováním na obalech tabákových výrobků viz také kapitolu Zdravotní varování na obalech tabákových výrobků (str. 27), k dostupnosti alkoholu a tabáku pro nezletilé viz kapitolu Preventivní působení prostředí - environmentální prevence (str. 104).

Několik iniciativ se zaměřilo na prevenci řízení pod vlivem návykových látek:

  • Fórum Pij s rozumem (PSR) provozuje webové stránky pijsrozumem.cz a realizuje edukativní program Pobavme se o alkoholu, jehož hlavním cílem je zvýšení znalostí a povědomí o rizicích souvisejících s konzumací alkoholu nezletilými.4 V oblasti prevence užívání alkoholu mezi mladistvými je již třetím rokem ve spolupráci Magistrátu města Plzně, Plzeňského Prazdroje a Centra protidrogové prevence a terapie realizován program Respektuj 18.5

  • SZÚ v r. 2015 vydal příručku Prevence rizikového chování v dopravě,6 která mj. upozorňuje na rizika řízení pod vlivem alkoholu a dalších drog.

  • Oddělení bezpečnosti silničního provozu (BESIP) ministerstva dopravy realizuje ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven další ročník projektu Řídím, piju nealko pivo.7 V rámci tohoto projektu probíhají bezpečnostně-preventivní kontroly řidičů a dále akce na hudebních festivalech. Dospělým návštěvníkům jsou k dispozici tzv. opilé brýle, pomocí nichž si mohou vyzkoušet, jak je obtížné zvládat běžné úkony ve stavu simulujícím stav po požití alkoholu. Na webových stránkách Řídím, piju nealko pivo je také možné pomocí tzv. alkulačky orientačně změřit, kdy bude z těla alkohol odbourán.8

  • Kampaním v oblasti prevence se věnuje každoročně také Policie ČR. V r. 2015 připravilo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje preventivní projekt Řídím bez opice - obrázek 3 -3. Pomocí simulátoru vidění opilého řidiče a simulátoru účinku požití konopí si veřejnost vyzkoušela, jaké je řídit pod vlivem alkoholu či drog.9 Mimo preventivních kampaní v regionech bylo ředitelstvím pořádkové policie a policejním prezidiem koordinováno v r. 2015 a r. 2016 několik preventivních akcí zaměřených na podávání alkoholu mládeži do 18 let a respektování plavebních předpisů zakazujících řídit loď pod vlivem alkoholu, např. akce Voda 2016.10 Preventivním programům zaměřených mimo jiné na užívání alkoholu a jiných drog řidiči se věnuje také Muzeum Policie ČR.11

  • Občanské sdružení Periculum připravilo pokračování multimediálního divadelního představení zaměřeného na prevenci rizikového chování v dopravě, např. konzumaci alkoholu. Představení jsou organizována především pro studenty středních škol. Jejich cílem je prevence užívání alkoholu a jiných drog před řízením motorových vozidel a během něj, a to zejména v souvislosti s návštěvou nočních klubů.12

obrázek 3-3: Samolepka projektu Řídím bez opice, kterou si může účastník projektu vylepit na automobil jako známku toho, že řídí střízlivý

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/ridim-bez-opice.aspx [2016-08-21]

Národní protidrogový koordinátor na podzim 2015 inicioval kontroly provozoven (barů, klubů, restaurací, diskoték apod.) za účelem zjištění podávání alkoholických nápojů nezletilým, které byly realizovány Policií ČR ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, živnostenskými úřady, hasiči, celníky, hygieniky a zdravotníky v celé ČR - blíže viz kapitolu Preventivní působení prostředí - environmentální prevence (str. 104). Tzv. Akce ALKOHOL si kladla za cíl zvýšit povědomí společnosti o vysoké konzumaci alkoholu dětmi a mladistvými, upozornit na situaci s dostupností a tolerancí alkoholu v ČR, podpořit odpovídající legislativní změny a nastavit adekvátní preventivní programy v této oblasti. Národní protidrogový koordinátor a 1. náměstek policejního prezidenta společně prezentovali v médiích výsledky kontrol a upozornili na vysokou dostupnost alkoholu pro děti a mladistvé v ČR.13

V r. 2015 proběhla řada mediálních aktivit zaměřených na informování veřejnosti o riziku konzumace legálních drog, a to zejména u dětí a mladistvých. Národní protidrogový koordinátor se v českých médiích vyjadřoval k pití dětí a mladistvých, toleranci dospělých ke konzumaci alkoholu osobami mladšími 18 let, k dostupnosti alkoholu a cigaret v českých restauracích, barech, nočních podnicích, obchodních řetězcích, na čerpacích stanicích, k příčinám a negativním dopadům užívání legálních drog.14

Iniciativa Liga otevřených mužů zorganizovala v únoru 2015 třetí ročník kampaně Suchej únor,15 která má za cíl podporu mužského zdraví a zároveň osvětu a motivaci k vědomému snížení konzumace alkoholu. Na podporu akce Suchej únor byla spuštěna kampaň Běh za střízlivější Česko!16

Z iniciativy vodáckých organizací (Českého svazu kanoistů, Svazu vodáků ČR ve spolupráci s organizací Junák - český skaut, Vodáckou školou záchrany a Státní plavební správou) proběhla v r. 2015 akce Voda, nebo alkohol. Cílem kampaně bylo upozornit na problematiku konzumace alkoholu při řízení lodi, při sjíždění řek a dalších rekreačních aktivitách spojených s pobytem u vody během letní sezony, neboť alkohol je často faktorem (spolu)zodpovědným za tragické nehody vodáků.17

Potravinářská komora ČR spustila v r. 2016 druhý ročník kampaně Alkohol zodpovědně zaměřené na mladistvé.18 Projekt podpořený ministerstvem zdravotnictví umožňuje přístup k webovým stránkám, které upozorňují na rizika konzumace alkoholu těhotnými ženami, mladistvými a řidiči. V rámci kampaně probíhala distribuce alkohol-testerů a informačních materiálů, byly pořádány přednášky na školách a osvětové kampaně na hudebních festivalech.19 Kampaň je kontroverzní svou snahou prezentovat pití alkoholu jako zdraví prospěšné.20


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist