Prevence předávkování

Prevence předávkování je v ČR poskytována prostřednictvím poradenství a edukace uživatelů drog v rámci služeb nízkoprahových a léčebných zařízeních (blíže viz kapitoly Nízkoprahové harm reduction programy, str. 206, a Specializovaná léčba a služby pro uživatele drog, str. 139). V ČR dosud nebyly zavedeny ani testovány programy distribuce opioidního antagonisty naloxonu (ty např. nemají význam pro uživatele pervitinu, kterých je v ČR mezi problémovými uživateli drog většina).1 V ČR však aktuálně narůstá míra užívání potentních opioidů (např. fentanylu - viz kapitolu Problémové užívání opioidů, str. 134), v r. 2015 došlo ke zvýšení počtu smrtelných předávkování opioidy a vzdělávání klientů se jeví v tomto směru jako důležité.

Vzdělávání pracovníků nízkoprahových služeb probíhá např. v rámci Letní školy harm reduction, kterou pořádá organizace SANANIM.2


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist