Legislativní rámec, strategie v oblasti snižování rizik

Oblast snižování rizik tvoří jeden ze čtyř pilířů Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018. V červnu 2016 byl schválen Akční plán pro oblast nelegálních návykových látek na období 2016-2018. Aktivity akčního plánu v kapitole Snižování rizik jsou rozděleny do 2 oblastí:

  • omezení šíření negativních zdravotních důsledků, zejména infekčních nemocí spojených s užíváním drog, specificky prevence a kontrola šíření infekčních onemocnění mezi osobami ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody,

  • podpora programů v poskytování služeb podle potřeb a na základě místní dostupnosti; cílené zaměření na snižování rizik plynoucích z injekční aplikace a zaměření specifických opatření na cílovou skupinu uživatelů metamfetaminu.

V období 2015-2018 jsou v platnosti další akční plány strategie, které mají rovněž své části věnující se snižování rizik: akční plán pro hazardní hraní, akční plán pro alkohol a akční plán pro kontrolu tabáku.

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013-2017 obsahuje řadu aktivit, jejichž cílovou skupinou jsou rovněž injekční uživatelé drog (viz také VZ 2012). V r. 2015 došlo k navýšení rozpočtu dotačního titulu Národní program zdraví a programu prevence HIV/AIDS ze 3 na 6 mil. Kč (ještě v r. 2006 přitom tento program disponoval rozpočtem přes 23 mil. Kč). V r. 2016 započal v rámci pracovní skupiny pod vedením národní manažerky pro HIV/AIDS proces vytváření nového Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS. Byly ustanoveny též další pracovní skupiny, které mají za cíl přispět ke snížení výskytu nových případů, zejména v populaci mužů majících sex s muži (MSM).

V r. 2016 zahájilo MZ rovněž práce na novele metodického opatření k řešení problematiky infekce HIV/AIDS z r. 2003 (Věstník 8/2003).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist