Výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů drog

Výdaje zdravotních pojišťoven vynaložené na léčbu poruch způsobených užíváním návykových látek tvoří výdaje přímo identifikovatelné, tj. vykázané na léčbu v souvislosti se základní diagnózou, a výdaje neidentifikovatelné bez vazby na diagnózu, jejichž podíl na dg. F10-F19 je odhadován (blíže k metodice viz VZ 2011).

Odhadovaný objem výdajů ze zdravotního pojištění na léčbu poruch spojených s užíváním návykových látek v r. 20141 činil 1583 mil. Kč (v r. 2013 to bylo 1467 mil. Kč, ale v r. 2012 celkem 1597 mil. Kč), z toho na léčbu poruch způsobených alkoholem (dg. F10) bylo vydáno 1062 mil. Kč (977 mil. Kč v r. 2013 a 1124 mil. Kč v r. 2012) a na léčbu poruch způsobených nealkoholovými drogami (dg. F11-F19) 520 mil. Kč (490 mil. Kč v r. 2013 a 473 mil. Kč v r. 2012). Vývoj a strukturu těchto nákladů ukazuje tabulka 1 -9.

Částka spotřebovaná adiktologickými (AT) programy v r. 2014 dosáhla 255,6 mil. Kč (214 mil. Kč v r. 2013). Na péči o uživatele alkoholu bylo vydáno 165 mil. Kč (146 mil. Kč v r. 2013), z toho 157 mil. Kč na lůžkovou a 9 mil. Kč na ambulantní péči. U nealkoholových poruch (dg. F11-F19) dosáhly výdaje AT programů 90 mil. Kč (68 mil. Kč v r. 2013), z toho 85 mil. Kč na lůžkovou a 5 mil. Kč na ambulantní péči (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2016i).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist