Společenské náklady spojené s užíváním drog

Společenské náklady tabáku, alkoholu a nelegálních drog zkoumala studie Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v r. 2007 (Zábranský et al., 2011). Celkové hmotné náklady podle této studie činily v r. 2007 v ČR 56,2 mld. Kč (1,6 % HDP), z toho na tabák 33,1 mld. Kč (59,0 %), na alkohol 16,4 mld. Kč (29,1 %) a na nelegální drogy 6,7 mld. Kč (11,9 %) - blíže viz VZ 2011. Jiná studie vyčíslila náklady na alkohol v ČR v r. 2010 ve výši 19,6 mld. Kč (Gustavsson et al., 2011, Csémy a Winkler, 2012). V souvislosti s kouřením tabáku v ČR se často citují náklady ve výši 80-100 mld. Kč ročně.1

Kromě toho byly poprvé v ČR vyčísleny společenské náklady na hazardní hraní, které za r. 2012 dosáhly 14,2-16,1 mld. Kč, z toho hmotné náklady 3,5-4,7 mld. Kč (Winkler et al., 2014) - blíže viz Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR v r. 2014 (Mravčík et al., 2015c).

tabulka 1-6: Výdaje na protidrogovou politiku z místních rozpočtů v r. 2015 podle kategorií služeb, v tis. Kč

Kraj

Primární prevence 

Harm reduction 

Ambulantní služby

Služby ve vězení

Rezidenční služby

Následná péče

Sociální firmy

Záchytné stanice

Prevence drogové kriminality

Informace / výzkum / koordinace

Domovy se zvláštním režimem

Ostatní

Celkem

Rozpočty krajů

Hl. m. Praha

7 960

13 600

10 800

200

6 600

3 570

450

16 432

0

1 450

0

1 038

62 100

Středočeský

328

3 494

49

109

1 866

970

0

5 000

0

0

0

45

11 861

Jihočeský

1 300

4 000

1 190

0

620

580

0

4 000

0

128

0

0

11 818

Plzeňský

900

1 835

200

204

650

694

0

2 899

0

0

0

33

7 415

Karlovarský

450

522

0

0

0

0

0

3 214

0

0

0

0

4 186

Ústecký

0

2 070

445

0

130

150

0

0

0

0

0

0

2 795

Liberecký

280

1 200

360

280

1 360

300

0

5 000

0

0

0

30

8 810

Královéhradecký

1 322

2 105

64

0

0

0

0

5 383

0

0

5 120

0

13 994

Pardubický

1 360

500

402

0

0

0

0

1 858

0

16

0

0

4 136

Vysočina

3 000

1 959

0

0

1 459

861

0

4 947

0

0

2 556

0

14 782

Jihomoravský

940

5 531

1 033

430

1 768

1 278

0

7 057

0

0

0

200

18 237

Olomoucký

324

4 007

995

50

0

1 718

0

6 099

0

0

0

0

13 192

Zlínský

200

1 635

95

0

0

0

0

5 823

0

0

0

0

7 753

Moravskoslezský

1 000

2 290

489

0

350

350

0

12 000

0

0

0

788

17 267

Celkem

19 364

44 748

16 122

1 272

14 803

10 471

450

79 713

0

1 594

7 676

2 134

198 347

Rozpočty obcí

Hl. m. Praha

5 327

1 911

1 186

0

600

190

10

0

68

39

0

1 068

10 399

Středočeský

1 569

1 845

126

0

0

0

0

162

0

0

0

0

3 702

Jihočeský

245

1 694

373

0

0

187

0

0

0

40

0

0

2 538

Plzeňský

1 934

2 520

563

160

1 003

834

0

0

0

0

0

29

7 043

Karlovarský

22

607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629

Ústecký

5

4 824

642

9

312

1 033

0

0

0

0

0

0

6 825

Liberecký

527

1 816

409

39

311

251

0

240

0

0

0

0

3 594

Královéhradecký

0

1 080

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 400

Pardubický

20

1 406

543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 969

Vysočina

626

1 450

0

0

0

155

0

0

0

0

0

0

2 231

Jihomoravský

212

5 205

1 607

125

577

781

0

0

0

0

0

0

8 507

Olomoucký

385

1 220

630

0

0

300

0

5

0

0

0

120

2 660

Zlínský

138

1 465

394

0

0

25

0

0

0

0

0

0

2 021

Moravskoslezský

1 924

7 835

1 697

0

2 008

1 799

0

0

0

0

0

1 150

16 412

Celkem

12 931

34 878

8 490

333

4 811

5 554

10

407

68

79

0

2 367

69 929

Místní rozpočty celkem

Hl. m. Praha

13 287

15 511

11 986

200

7 200

3 760

460

16 432

68

1 489

0

2 106

72 499

Středočeský

1 897

5 339

175

109

1 866

970

0

5 162

0

0

0

45

15 562

Jihočeský

1 545

5 694

1 563

0

620

767

0

4 000

0

168

0

0

14 356

Plzeňský

2 834

4 355

763

364

1 653

1 528

0

2 899

0

0

0

62

14 458

Karlovarský

472

1 129

0

0

0

0

0

3 214

0

0

0

0

4 815

Ústecký

5

6 894

1 087

9

442

1 183

0

0

0

0

0

0

9 620

Liberecký

807

3 016

769

319

1 671

551

0

5 240

0

0

0

30

12 404

Královéhradecký

1 322

3 185

384

0

0

0

0

5 383

0

0

5 120

0

15 394

Pardubický

1 380

1 906

945

0

0

0

0

1 858

0

16

0

0

6 105

Vysočina

3 626

3 409

0

0

1 459

1 016

0

4 947

0

0

2 556

0

17 013

Jihomoravský

1 152

10 736

2 640

555

2 345

2 059

0

7 057

0

0

0

200

26 744

Olomoucký

709

5 227

1 625

50

0

2 018

0

6 104

0

0

0

120

15 852

Zlínský

338

3 100

489

0

0

25

0

5 823

0

0

0

0

9 774

Moravskoslezský

2 924

10 125

2 186

0

2 358

2 149

0

12 000

0

0

0

1 938

33 680

Celkem

32 295

79 626

24 612

1 605

19 613

16 024

460

80 120

68

1 673

7 676

4 502

268 276

Pozn.: Do výdajů krajů jsou od r. 2014 započítány výdaje na domovy se zvláštním režimem.

 

tabulka 1-7: Výdaje na protidrogovou politiku v r. 2015 ze státního a místních rozpočtů podle místa (kraje) realizace, v tis. Kč

Kraje

RVKPP

MŠMT

MO

MPSV

MZ

MS

MV

GŘC

Policie ČR

MZV

Státní rozpočet celkem

Kraj

Obce

Územní rozpočty celkem

Celkem

Celkem (%)

Hl. m. Praha

28 607

548

-

11 082

8 470

-

-

n. a.

n. a.

-

48 707

62 100

10 399

72 499

121 206

8,4

Středočeský

2 239

1 116

-

20 374

2 793

-

-

n. a.

n. a.

-

26 523

11 861

3 702

15 562

42 085

2,9

Jihočeský

5 195

1 138

-

4 812

1 687

-

-

n. a.

n. a.

-

12 833

11 818

2 538

14 356

27 189

1,9

Plzeňský

3 336

590

-

3 108

1 710

-

-

n. a.

n. a.

-

8 745

7 415

7 043

14 458

23 202

1,6

Karlovarský

1 555

37

-

3 463

-

-

-

n. a.

n. a.

-

5 055

4 186

629

4 815

9 870

0,7

Ústecký

6 445

80

-

11 821

1 467

-

-

n. a.

n. a.

-

19 813

2 795

6 825

9 620

29 432

2,0

Liberecký

2 756

299

-

5 645

-

-

-

n. a.

n. a.

-

8 700

8 810

3 594

12 404

21 104

1,5

Královéhradecký

1 952

384

-

18 588

682

-

-

n. a.

n. a.

-

21 607

13 994

1 400

15 394

37 000

2,6

Pardubický

1 306

293

-

2 817

-

-

-

n. a.

n. a.

-

4 416

4 136

1 969

6 105

10 520

0,7

Vysočina

1 303

804

-

14 662

463

-

-

n. a.

n. a.

-

17 232

14 782

2 231

17 013

34 246

2,4

Jihomoravský

2 959

937

-

10 641

1 660

210

-

n. a.

n. a.

-

16 408

18 237

8 507

26 744

43 152

3,0

Olomoucký

5 656

292

-

7 228

170

-

-

n. a.

n. a.

-

13 345

13 192

2 660

15 852

29 197

2,0

Zlínský

2 307

616

-

11 249

120

-

-

n. a.

n. a.

-

14 292

7 753

2 021

9 774

24 066

1,7

Moravskoslezský

4 578

104

-

9 918

180

-

63

n. a.

n. a.

-

14 843

17 267

16 412

33 680

48 523

3,4

Výdaje s krajským určením

70 194

7 239

0

135 409

19 403

210

63

0

536 852

0

769 370*

198 347

69 929

268 276

1 037 646*

71,9

Výdaje s centrálním určením

24 793

4 957

488

25 248

5 649

11 728

24 967

0

300 501

0

398 331

0

0

0

398 331

27,6

Výdaje s určením v zahraničí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 380

6 380

0

0

0

6 380

0,4

Celkem

94 987

12 196

488

160 657

25 052

11 938

25 030

0

837 353

6 380

1 174 081

198 347

69 929

268 276

1 442 357

100,0

  • z toho investiční

0

0

0

0

1 934

0

0

0

0

0

1 934

0

0

0

1 934

0,01

Celkem (%)

6,6

0,8

0,0

11,1

1,7

0,8

1,7

0,0

58,1

0,4

81,4

13,8

4,8

18,6

100,0

-

Pozn.: Do výdajů MPSV jsou od r. 2014 započítávány dotace domovům se zvláštním režimem, do výdajů policie kromě výdajů NPC rovněž další výdaje. * Uvedené údaje zahrnují výdaje Policie ČR určené jednotlivým krajům, jejich rozdělení podle krajů však není k dispozici.

 

tabulka 1-8: Výdaje na protidrogovou politiku v ČR v r. 2015 podle kategorií služeb, v tis. Kč

Kategorie služby

RVKPP

MŠMT

MO

MPSV

MZ

MS

MV

GŘC

Policie ČR

MZV

Státní rozpočet celkem

Kraje

Obce

Územní rozpočty celkem

Celkem

Celkem (%)

Prevence

2 225

11 141

488

0

630

-

-

-

-

-

14 484

19 364

12 931

32 295

46 780

3,2

Harm reduction

Terénní programy

16 424

-

 -

28 480

210

-

-

-

-

 -

45 115

17 222

14 353

31 576

76 690

5,3

Kontaktní centra

28 569

-

 -

43 074

340

-

-

-

-

 -

71 983

20 616

17 295

37 911

109 894

7,6

Sloučené programy KPS a TP

3 825

-

 -

 0

7 455

-

-

-

-

 -

11 280

5 060

2 545

7 605

18 885

1,3

Jiné a nezařazené HR programy

 0

-

 -

0

0

-

-

-

-

 -

0

1 850

685

2 535

2 535

0,2

Celkem

48 819

-

-

71 554

8 005

-

-

-

-

 -

128 377

44 748

34 878

79 626

208 004

14,4

Ambulantní služby

Zdravotní

372

 -

-

-

4 632

-

-

-

-

 -

5 004

11 816

2 177

13 994

18 998

1,3

Sociální

9 498

 -

-

 -

-

-

-

-

-

 -

9 498

3 374

5 231

8 605

18 103

1,3

Jiné a nezařazené

1 926

 -

 -

 -

0

-

-

-

-

 -

1 926

931

1 083

2 014

3 940

0,3

Celkem

11 796

-

-

-

4 632

-

-

-

-

 -

16 428

16 122

8 490

24 612

41 041

2,8

Služby ve vězení

991

 -

 -

 -

 -

11 818

 -

-

-

-

12 809

1 272

333

1 605

14 414

1,0

Rezidenční služby

Lůžkové zdravotní

 -

 -

 -

6 611

-

 -

 -

 -

 -

6 611

990

600

1 590

8 201

0,6

Terapeut. komunity

19 858

 -

 -

22 144

 -

-

 -

 -

 -

 -

42 002

13 813

4 211

18 023

60 025

4,2

Jiné a nezařazené

 -

 -

 0

1 934

-

 -

 -

 -

 -

1 934

0

0

0

1 934

0,1

Celkem

19 858

-

-

22 144

6 611

-

-

-

-

 -

48 613

14 803

4 811

19 613

70 160

4,9

Služby následné péče

6 363

 -

 -

22 467

502

 -

 -

 -

 -

 -

29 332

10 471

5 554

16 024

45 356

3,1

Sociální podniky

0

 -

 -

14 094

 -

 -

 -

 -

 -

 -

14 094

450

10

460

14 554

1,0

Domovy se zvláštním režimem

 0

 -

 -

30 399

 -

 -

 -

 -

 -

 -

30 399

7 676

0

7 676

38 075

2,6

Záchytné stanice

 0

 -

 -

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

0

79 713

407

80 120

80 120

5,6

Prevence drogové kriminality

0

 -

 -

-

 -

 0

65

 0

 0

 -

65

0

68

68

133

0,0

Prosazování práva

 0

 -

 -

-

 -

 -

 -

 0

837 353

 -

837 353

-

-

-

837 353

58,1

Koordinace, výzkum, hodnocení

4 935

1 055

 0

-

2 738

120

24 965

 0

 0

6 380

40 193

1 594

79

1 673

41 866

2,9

Ostatní, nezařazeno

0

0

0

0

 0

0

0

 0

0

 0

0

2 134

2 367

4 502

4 502

0,3

Celkem

94 987

12 196

488

160 657

25 052

11 938

25 030

0

837 353

6 380

1 174 081

198 347

69 929

268 276

1 442 356

100,0

Pozn.: Pro zkratky uvedené v tabulce viz kapitolu Zkratky. V r. 2014 nově započítány dotace domovům se zvláštním režimem, do výdajů policie kromě výdajů NPC rovněž další výdaje.

tabulka 1-9: Odhad výdajů zdravotních pojišťoven na dg. F10 a dg. F11-F19 podle druhu péče v l. 2007-2014, v mil. Kč

Druh péče

Výdaje na dg. F10

Výdaje na dg. F11-F19

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Léčebná péče

734,3

757,3

858,3

830,8

774,9

826,6

744,3

828,0

213,3

250,5

294,5

309,2

310,8

345,5

371,6

407,3

Lůžková péče

660,8

679,0

768,5

739,2

707,0

709,7

656,6

754,4

183,6

217,8

256,3

268,8

278,5

290,3

322,1

365,6

Lůžková intenzivní péče

28,7

24,2

35,1

41,3

30,7

30,9

30,1

28,2

9,0

9,4

13,0

14,8

12,4

11,4

11,8

13,7

  • z toho

psychiatrie

1,3

0,8

1,2

1,4

2,3

1,6

1,6

1,9

3,4

3,1

3,6

3,3

3,2

2,1

2,7

2,9

Lůžková standardní péče

82,2

85,8

102,0

77,5

64,6

79,9

69,7

58,3

35,8

43,1

44,0

46,1

31,8

41,4

39,8

35,6

  • z toho

psychiatrie

41,1

41,0

41,7

27,0

38,6

33,8

32,5

40,0

24,2

28,6

25,0

25,4

22,9

25,1

24,7

30,9

dětská psychiatrie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,1

0,1

0,4

0,2

Lůžková dlouhodobá péče

549,9

569,0

631,5

620,3

611,7

598,8

556,8

667,9

138,9

165,3

199,4

208,0

234,2

237,5

270,5

316,4

  • z toho

AT

130,0

111,8

146,8

148,0

139,4

140,2

137,7

156,5

46,8

44,2

61,0

62,3

61,8

59,1

62,7

85,0

psychiatrie

417,9

455,2

481,4

468,9

469,0

454,5

415,5

507,0

90,6

118,7

135,4

142,3

167,7

174,9

204,2

228,6

dětská psychiatrie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

0,1

0,5

1,4

2,4

2,7

3,3

4,5

3,3

3,4

2,5

Jednodenní péče

0,6

0,8

0,8

1,2

0,7

2,1

0,6

0,6

0,2

0,3

0,3

0,5

0,3

0,9

0,3

0,3

Ambulantní péče

71,5

74,8

87,8

89,4

66,3

113,9

86,3

72,1

29,1

31,4

37,4

39,5

31,7

54,0

48,8

41,0

Primární péče

1,4

1,1

1,6

1,7

1,5

2,5

1,7

0,7

0,7

0,4

0,7

0,8

0,7

0,9

0,8

0,4

Stomatologie

0,3

0,3

1,2

0,4

0,1

0,1

0,2

0,0

0,1

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Ambulantní specializovaná péče

60,5

62,4

74,6

76,0

52,8

100,4

73,6

60,5

25,9

27,6

33,1

35,6

27,6

49,8

44,7

36,9

  • z toho

AT

8,7

7,2

7,8

7,7

7,4

7,7

8,3

8,7

4,2

3,5

4,5

4,0

4,7

4,9

5,0

5,4

psychiatrie

37,8

37,4

36,2

35,5

36,2

35,1

35,8

40,4

15,3

16,2

16,7

17,7

19,0

18,9

22,6

25,1

dětská psychiatrie

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

Další ambulantní specializovaná péče

9,4

11,1

10,4

11,4

11,8

11,0

10,8

10,9

2,5

3,3

3,2

3,0

3,3

3,2

3,1

3,8

  • z toho

klinická psychologie

8,0

8,4

9,3

10,3

10,9

11,0

10,8

10,9

2,1

2,3

2,7

2,6

2,9

3,2

3,1

3,7

psychoterapie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Domácí péče

1,3

2,7

1,1

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,4

1,0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Rehabilitační péče

0,6

0,6

7,3

9,3

8,5

1,3

0,6

0,8

0,3

0,2

2,8

3,8

3,5

0,6

0,4

0,4

Dlouhodobá péče

11,2

18,8

18,8

21,7

24,6

20,2

16,9

22,9

1,0

3,8

2,8

4,0

3,8

1,8

3,1

3,8

Podpůrné služby

50,0

51,1

61,5

65,2

57,3

62,4

58,0

62,6

39,4

38,0

43,3

45,5

32,9

35,3

36,3

36,7

Laboratoře

18,3

19,3

25,3

27,7

24,4

27,2

23,5

27,2

32,4

30,5

34,6

36,3

25,1

26,2

25,5

27,4

  • z toho

toxikologie

4,4

4,1

5,1

4,9

4,8

6,7

5,1

5,1

8,2

8,4

10,8

8,9

9,1

8,0

6,8

7,1

Zobrazovací metody

7,8

7,6

10,0

10,4

5,7

6,4

6,8

3,7

2,3

2,4

3,4

3,7

1,9

2,4

2,6

0,8

Doprava a zdravotní záchranná služba

24,0

24,2

26,2

27,0

27,3

28,8

27,7

31,7

4,6

5,1

5,2

5,5

5,9

6,7

8,1

8,4

Léky a prostředky zdravotnické techniky

221,4

204,9

251,2

229,2

233,3

208,8

150,0

120,8

71,1

76,4

91,8

89,8

95,4

87,7

75,1

59,0

Léky

207,1

192,0

233,0

213,5

219,1

206,2

147,8

118,4

66,5

71,6

85,1

83,6

89,5

86,6

73,9

57,8

Prostředky zdravotnické techniky

14,2

12,9

18,3

15,7

14,2

2,5

2,2

2,4

4,6

4,8

6,7

6,2

5,8

1,1

1,2

1,2

Prevence

6,4

14,3

9,7

8,1

3,5

1,6

5,6

26,3

2,1

20,5

4,3

3,2

1,4

0,7

2,8

12,9

Neidentifikovaná péče

0,8

2,1

0,7

2,5

0,9

3,2

1,7

0,8

0,3

0,8

0,3

0,5

0,3

1,1

0,8

0,4

Celkem

1 024,8

1 049,1

1 207,5

1 166,8

1 103,1

1 124,1

977,0

1 062,2

327,5

390,3

439,5

455,9

448,1

472,6

489,9

520,4

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016i)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist