Národní strategie protidrogové politiky

Odpovědnost za tvorbu a naplňování protidrogové politiky ČR nese vláda. Jejím poradním a koordinačním orgánem je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Hlavním strategickým dokumentem určujícím zaměření protidrogové politiky je Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 (Národní strategie 2010-2018) s navazujícími akčními plány. Podstatná změna nastala v r. 2014, kdy vláda redefinovala pojetí protidrogové politiky - protidrogová politika je nově definována jako integrovaná, tzn. spojující témata užívání alkoholu, tabáku, nelegálních drog a hraní hazardních her. V r. 2014 byla schválena první revize Národní strategie 2010-2018, která rozšířila strategii o oblast hazardního hraní a alkoholu; druhá revize z ledna 2016 rozšířila strategii o téma kontroly tabáku1 - blíže viz VZ 2014.

Protidrogová politika ČR nadále stojí na 4 pilířích, kterými jsou (1) primární prevence, (2) léčba a sociální začleňování, (3) snižování rizik a (4) snižování dostupnosti a prosazování práva, a opírá se o 3 podpůrné oblasti: (1) koordinace a financování, (2) mezinárodní spolupráce a (3) monitoring, výzkum, evaluace. Hlavní cíle strategie a specifické cíle pro oblast alkoholu a hazardního hraní viz VZ 2014.

Pro oblast kontroly tabáku stanovila Národní strategie 2010-2018 tyto specifické cíle:

  • v oblasti primární prevence: zvýšení informovanosti veřejnosti o zdravotních následcích, návykovém charakteru a smrtelném ohrožení, které představuje spotřeba tabáku a expozice tabákovému kouři, zajištění dostupnosti efektivních preventivních opatření,

  • v oblasti léčby a dalších intervencí: provádění včasné diagnostiky a minimálních a krátkých intervencí zaměřených na užívání tabáku a zajištění dostupné a kvalitní léčby závislosti na tabáku a podpora dalších služeb pro odvykání kouření,

  • v oblasti snižování rizik: snížení škod souvisejících s expozicí tabákovému kouři v prostředí a reakce na nové výrobky na trhu,

  • v oblasti snižování dostupnosti tabákových výrobků: omezení dostupnosti tabákových výrobků, zejména pro děti a mladistvé a příznivé nastavení faktorů prostředí.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist