Ceny a čistota drog

Zdroj informací o cenách drog představuje dokumentace případů drogových trestných činů vyšetřovaných Policií ČR. Informace o čistotě drog poskytují prostřednictvím NPC odbory kriminalisticko-technických expertiz krajských ředitelství Policie ČR (OKTE), Kriminalistický ústav Praha a CPJ. Data o cenách a čistotě drog mají poměrně omezenou vypovídací hodnotu, která je daná počtem případů, kdy je cena drog známa, a počtem analyzovaných vzorků.1 Přehled průměrné čistoty jednotlivých drog a jejich průměrné a nejčastěji udávané ceny uvádí tabulka 10 -104 a tabulka 10 -105.

Vzorky marihuany analyzované v r. 2015 obsahovaly v porovnání s výsledky analýz v předchozím roce průměrně přibližně stejný podíl THC. Celkem bylo zkoumáno 643 vzorků (tj. o 100 vzorků méně než v r. 2014). Nejnižší podíl THC činil 0,04 %, nejvyšší 29,5 %. Cena byla známá ve 392 případech. Nejnižší zjištěná cena za 1 g marihuany byla 40 Kč, nejvyšší 600 Kč, obvyklá 200 Kč.

V r. 2015 bylo zkoumáno 21 vzorků heroinu. Nejnižší podíl účinné látky byl 5,4 %, nejvyšší 80,2 %, průměr 25,1 %. Cena byla známá ve všech 21 případech. Obvyklá cena za 1 g heroinu byla 1000 Kč, nejvyšší 2000 Kč.

V případě pervitinu bylo analyzováno 261 vzorků (tj. o 59 méně než v r. 2014). Nejnižší podíl účinné látky činil 15,4 %, nejvyšší 87,4 %, průměr 70,4 %. Cena byla známá u 698 vzorků. Nejnižší zjištěná cena za 1 g pervitinu byla 400 Kč, nejvyšší 3000 Kč, nejčastěji 1000 Kč.

Čistota kokainu byla zkoumána u 31 vzorků. Nejnižší podíl účinné látky činil 11,5 %, nejvyšší 89,0 %, průměr 39,1 %. Cena byla známá u 14 vzorků. Nejnižší zjištěná cena za 1 g kokainu byla 1500 Kč, nejvyšší 2500 Kč, nejčastěji 2000 Kč.

Extáze byla zkoumána ve 44 případech. Nejnižší podíl účinné látky činil 14,7 %, nejvyšší 80,5 %. Cena byla známá u 22 vzorků. Nejnižší zjištěná cena za 1 tabletu byla 120 Kč, nejvyšší 300 Kč.

tabulka 10-104: Počet analyzovaných vzorků drog a jejich průměrná čistota v l. 2007-2015, v % čisté látky

Rok

Marihuana

Hašiš

Extáze

Pervitin

Heroin

Kokain

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

2007

177

4,7

2

8,1

31

27,4

123

66,4

31

17,4

48

49,1

2008

404

5,5

5

5,2

20

17,5

145

64,3

47

22,6

35

43,5

2009

289

8,1

3

15,9

6

3,4

144

68,1

57

16,6

21

33,1

2010

391

7,7

8

9,3

9

15,3

160

64,4

51

24,6

35

27,9

2011

497

7,2

24

11,0

5

43,0

163

69,0

31

14,0

52

45,0

2012

599

7,1

11

12,2

7

37,5

146

71,6

40

14,7

49

36,9

2013

478

10,0

7

19,2

32

38,1

241

71,0

14

20,2

34

33,0

2014

743

8,2

7

13,9

33

42,1

320

69,8

13

29,3

41

25,9

2015

643

8,3

10

26,6

44

35,6

261

70,4

21

25,1

31

39,1

Pozn.: U konopných drog jde o koncentraci THC. Průměrná čistota tablet extáze je vyjádřena jako průměrné množství MDMA v mg v jedné tabletě obsahující MDMA.

Zdroj: Mravčík et al. (2015b), Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2016a)

tabulka 10-105: Průměrné a nejčastěji udávané (modus) ceny drog v l. 2007-2015, v Kč

Rok

Marihuana (g)

Hašiš (g)

Extáze (tbl.)

Pervitin (g)

Heroin (g)

Kokain (g)

Průměr

Modus

Průměr

Modus

Průměr

Modus

Průměr

Modus

Průměr

Modus

Průměr

Modus

2007

180

100

260

200

210

200

1 130

1 000

1 100

1 000

2 060

2 000

2008

180

200

240

250

220

200

1 130

1 000

1 080

1 000

2 000

2 000

2009

210

250

270

300

220

250

1 290

1 000

1 280

1 000

1 920

2 500

2010

200

250

220

250

200

250

1 290

1 000

1 280

1 000

2 000

2 000

2011

190

200

220

-

150

150

1 290

1 000

1 080

1 000

2 210

2 000

2012

190

200

200

-

250

-

1 220

1 000

1 080

1 000

1 750

1 500

2013

180

200

170

-

210

200

1 290

1 000

1 110

1 000

1 620

2 000

2014

190

200

170

-

230

200

1 270

1 000

1 040

1 000

1 980

2 000

2015

180

200

-

-

190

200

1 190

1 000

1 050

1 000

2 110

2 000

Pozn.: Ceny jsou zaokrouhleny na desítky Kč.

Zdroj: Mravčík et al. (2015b), Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2016a)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist