Trestná činnost pod vlivem drog

Pokud jde o trestnou činnost pod vlivem drog, v r. 2015 bylo objasněno celkem 112,1 tis. TČ, z toho 19,2 tis. (17 %) bylo spácháno pod vlivem návykových látek. Od r. 2009 klesal podíl TČ spáchaných pod vlivem návykových látek, v posledních 2 letech byl však opět zaznamenán nárůst - graf 9 -149.

graf 9-149: Vývoj počtu objasněných trestných činů a podílu trestných činů spáchaných pod vlivem návykových látek v l. 2005-2015

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2016)

Z toho pod vlivem alkoholu bylo spácháno 14,5 tis. TČ, tj. 76 % objasněných TČ spáchaných pod vlivem návykových látek. Skladba trestné činnosti je v podstatě totožná jako v předchozím roce. Největší podíl TČ spáchaných pod vlivem alkoholu tvořily TČ ohrožení pod vlivem návykových látek nebo opilství1 (49 %, tj. 7037), nedbalostní dopravní nehody (17 %) a úmyslné ublížení na zdraví (7 %). Pod vlivem nealkoholových drog bylo v r. 2015 spácháno 4,7 tis. TČ, tj. 24 % TČ spáchaných pod vlivem návykových látek. Pachatelé se nejčastěji dopustili TČ ohrožení pod vlivem návykových látek nebo opilství (75 %, tj. 3500), maření výkonu úředního rozhodnutí (10 %), nedbalostní dopravní nehody (2 %) nebo nedovolené výroby a nakládání s OPL (2 %) - tabulka 9 -94.

Dlouhodobě je patrný vysoký podíl trestné činnosti páchané osobami pod vlivem alkoholu, od r. 2007 však dochází k jeho snižování a naopak k nárůstu podílu TČ spáchaných pod vlivem nealkoholových drog (Policejní prezidium Policie ČR, 2016). Vzhledem k tomu, že TČ opilství nepatří obecně mezi frekventovanou trestnou činnost,2 dá se předpokládat převažující podíl TČ ohrožení pod vlivem návykových látek, a to především řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost.

tabulka 9-94: Počet trestných činů (TČ) spáchaných pod vlivem alkoholu a dalších drog
v l. 2003-2015

Rok

TČ pod vlivem alkoholu

TČ pod vlivem nealkoholových drog

Celkem TČ
pod vlivem NL

TČ pod vlivem NL na 100 tis. os. 15-64 let

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

2003

10 143

91,5

939

8,5

11 082

153,2

2004

10 916

93,0

816

7,0

11 732

161,6

2005

11 020

93,4

781

6,6

11 801

161,8

2006

14 075

95,0

735

5,0

14 810

202,2

2007

22 030

96,5

793

3,5

22 823

308,8

2008

22 826

95,7

1 019

4,3

23 845

320,9

2009

22 277

92,1

1 900

7,9

24 177

326,1

2010

17 290

88,4

2 277

11,6

19 567

265,2

2011

17 168

88,9

2 142

11,1

19 310

265,9

2012

16 130

87,6

2 289

12,4

18 419

256,2

2013

15 265

84,1

2 890

15,9

18 155

255,4

2014

15 466

78,4

4 250

21,6

19 716

279,4

2015

14 489

75,6

4 668

24,4

19 157

273,8

Zdroj: Mravčík et al. (2015b), Policejní prezidium Policie ČR (2016)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist