Tresty uložené za primární drogové trestné činy

Za primární drogovou trestnou činnost bylo v r. 2015 odsouzeno 2708 osob. Ženy tvořily 16 % a mladiství 3 % odsouzených. Dosud netrestané osoby představovaly 40 % odsouzených za DTČ. Z hlediska věku byly nejpočetnější skupinou osoby ve věku 30-39 let (31 %). Jak ukazuje tabulka 9 -92, nejčastěji uloženou sankcí bylo v r. 2015 podmíněně odložené odnětí svobody (67 % sankcí). Podíly jednotlivých sankcí za primární DTČ jsou v podstatě stejné jako v předchozím roce, změny představovaly max. 2 procentní body. Nepodmíněné tresty odnětí svobody tvořily druhou nejpočetnější skupinu (25 %). Délka trvání byla nejčastěji 1-5 let (71 % nepodmíněných trestů odnětí svobody).

tabulka 9-92: Hlavní sankce uložené za primární DTČ v r. 2015 podle jednotlivých trestných činů

Uložené sankce za DTČ

§ 283

§ 284

§ 285

§ 286

§ 287

Celkem

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Odnětí svobody nepodmíněně

584

28,2

60

16,2

2

2,4

32

32,7

0

0,0

678

25,4

Odnětí svobody podmíněně

1 373

66,3

254

68,5

69

82,1

57

58,2

47

97,9

1 800

67,4

Domácí vězení

2

0,1

1

0,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

0,1

Obecně prospěšné práce

89

4,3

37

10,0

6

7,1

7

7,1

1

2,1

140

5,2

Zákaz činnosti

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Propadnutí majetku

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Peněžitý trest

12

0,6

11

3,0

4

4,8

2

2,0

0

0,0

29

1,1

Propadnutí věci

1

0,0

4

1,1

3

3,6

0

0,0

0

0,0

8

0,3

Vyhoštění

9

0,4

2

0,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

11

0,4

Zákaz pobytu

0

0,0

2

0,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

0,1

Celkem

2 070

100,0

371

100,0

84

100,0

98

100,0

48

100,0

2 671

100,0

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2016a)

Jak ukazuje graf 9 -146, od r. 2008 roste počet osob odsouzených za primární DTČ. Mezi l. 2008-2013 se snižoval podíl nepodmíněných trestů odnětí svobody ve prospěch sankcí nespojených s odnětím svobody. V posledních 2 letech je však patrný pokles podílu podmíněně odložených trestů odnětí svobody (70 % v r. 2013, 67 % v r. 2014 a 66 % v r. 2015) a současně mírný nárůst podílu nepodmíněných trestů odnětí svobody a ostatních trestů (22 % v r. 2013, 23 % v r. 2014 a 25 % v r. 2015).

graf 9-146: Vývoj počtu osob odsouzených za primární DTČ a skladba sankcí uložených v l. 2006-2015

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2016a)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist