Přestupky nedovoleného nakládání s OPL

Za r. 2015 evidovaly správní orgány celkem 781 362 přestupků. Dalších 539 394 přestupků zůstalo nevyřízeno z minulého období. V r. 2015 bylo projednáno 299 504 přestupků, z toho bylo 1940 přestupků (0,7 %) neoprávněného držení drog v malém množství pro svoji potřebu a/nebo pěstování rostlin nebo hub obsahujících OPL v malém množství pro svoji potřebu1 . V r. 2015 pokračoval pokles podílu drogových přestupků páchaných nezletilými osobami (8,8 % v r. 2013, 6,8 % v r. 2014 a 6,4 % v r. 2015). Mezi kraje s nejvyšším absolutním počtem projednaných přestupků patřily Středočeský kraj a Praha - tabulka 9 -93. Krajem s největším podílem drogových přestupků ze všech projednaných přestupků byl Karlovarský kraj (1,2 %). Ve srovnání s předchozím rokem byl největší nárůst počtu projednaných přestupků zaznamenán v Praze (387 v r. 2014 a 407 v r. 2015), naopak největší pokles byl evidován v Plzeňském kraji (109 v r. 2014 a 67 v r. 2015).

tabulka 9-93: Drogové přestupky projednané v r. 2015 podle paragrafů, věku pachatele a krajů

Kraj

Držení drog

Pěstování rostlin a hub

Drogové přestupky celkem

Přestupky celkem

Celkem

z toho

mladistvými

Celkem

z toho

mladistvými

Hl. m. Praha

297

6

110

0

407

47 256

Středočeský

421

18

13

0

434

47 664

Jihočeský

63

8

12

0

75

14 068

Plzeňský

67

2

0

0

67

11 427

Karlovarský

85

9

0

0

85

7 095

Ústecký

182

16

12

0

194

29 661

Liberecký

138

2

13

0

151

14 338

Královéhradecký

35

5

8

0

43

12 445

Pardubický

75

7

4

0

79

10 226

Vysočina

26

9

0

0

26

10 858

Jihomoravský

101

10

10

8

111

28 339

Olomoucký

54

4

10

0

64

16 790

Zlínský

84

7

9

0

93

15 170

Moravskoslezský

104

14

7

0

111

34 167

Celkem

1 732

117

208

8

1 940

299 504

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR (2016)

Kraje ve svých zprávách rovněž vykazují počet projednaných přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2016c). Celkový počet pachatelů přestupků neoprávněného držení drog v malém množství pro svoji potřebu uvedený za r. 2015 kraji byl 2992, počet pachatelů přestupku pěstování rostlin nebo hub obsahujících OPL v malém množství pro svoji potřebu hlášených kraji dosáhl počtu 161 osob. Rozdíly mezi hlášením z krajských zpráv o realizaci protidrogové politiky a ročním výkazem ministerstva vnitra (jejichž zdrojem jsou však také obce a kraje) jsou pravděpodobně způsobeny odlišnou metodologií sběru dat a hlášením případů z různých fází řízení o přestupcích.

Od r. 2015 jsou nově dostupná také data o počtech pachatelů přestupků v rozdělení podle jednotlivých drog od NPC. Za r. 2015 policie eviduje 5319 osob, u kterých byly zjištěny přestupky nedovoleného nakládání s OPL. Největší podíl tvořily osoby, které se dopustily přestupku v souvislosti s konopnými látkami (72 %) a pervitinem (16 %) - graf 9 -148.

graf 9-148: Pachatelé drogových přestupků zjištěných v r. 2015 podle drog

Zdroj: Národní protidrogová centrála a Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist