„Vidíte, jak špatně můžete dopadnout.“ Odstrašující princip, který nefunguje, je třeba nahradit prevencí založenou na důkazech

, rubrika Výběr z médií

Informaci z Reitox akademie věnované tématu prevence závislostí uveřejnil Zdravotnický deník. Událost se konala v listopadu 2018 v Praze.

Článek informuje o projektu UPC-Adapt, který upravuje původně severoamaerický projekt UPC pro použití v evropských zemích.Reitox akademie se konala v Praze, protože ČR je jedním z průkopníků a klíčových zemí v systémech podpory a ověřování kvality v prevenci - jako první zavedla systém certifikace odborné způsobilosti v prevenci. O projektu UPC-Adapt se ve článku vyjadruje Gregor Burkhart z Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislosti (EMCDDA) a Michal Miovský, přednosta kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

"„Nyní se bavíme o programech, které jsou zaměřené více na zdraví a na zdravý životní styl, pohyb, jídlo a další věci jako je třeba životní prostředí. Mezi touto nejobecnější úrovní je úroveň sociálních dovedností a dovedností seberegulace u dětí a teprve na to navazují ony specifické programy, kde už se cíleně pracuje s tím, jak odmítnout nabídnutého jointa, jak odmítnout nabídnutou tabákovou cigaretu, jak se vyrovnat se situací, kdy všichni kolem vás na večírku pijí alkohol a vy jej nechcete pít. To jsou programy, které kultivují konkrétní dovednosti a trénují děti v konkrétních situacích a současně jsou již zaměřeny na jednotlivé typy rizikového chování, tedy nejenom na pití alkoholu a kouření, ale i na rizikové sexuální chování, šikanu a podobně,“ upozornil Zdravotnický deník Miovský se zdůrazněním, že pro českou školu nejsou návykové látky nijak dominantním tématem, tou je šikana, kde je třeba ze strany profesionálních preventistů sledovat vývoj tohoto fenoménu."

 

[Zdroj: „Vidíte, jak špatně můžete dopadnout.“ Odstrašující princip, který nefunguje, je třeba nahradit prevencí založenou na důkazech, Zdravotnický deník, 30. 11. 2018; zobrazeno 30. 11. 2018]


I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

TOPlist