MZ vysvětluje protikuřácký zákon

, rubrika Výběr z médií

Ministerstvo zdravotnictví připravilo odpovědi na nejčastější dotazy související s přijetím nového tzv. "protikuřáckého zákona". 

Zákon se netýká pouze kouření, „protikuřácký zákon“ je obecná a mediální zkratka. Celý jeho název zákona zní: “zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“. Zákon se vztahuje se na problematiku omezení dostupnosti tabákových výrobků, elektronických cigaret, kuřáckých pomůcek, omezení dostupnosti alkoholických nápojů, organizaci protidrogové politiky atd.

K nově zaváděné povinnosti vykázat mladistvého "zjevně podnapilého" se v článku uvádí:

"Způsob zajištění dodržování tohoto ustanovení je na samotném prodejci. Například lze zjevně podnapilého mladistvého do provozovny nevpustit, a pokud se zde již vyskytuje, lze jej vyzvat k opuštění provozovny nebo ho vyvést. To může učinit prodejce, zaměstnanec provozovny, popřípadě pracovník bezpečnostní služby, ostraha nebo pracovník dohlížející na bezpečnost. V případě, že takový mladistvý neuposlechne výzvy nebo pokud hrozí nebezpečí osobám, majetku či veřejnému pořádku, lze podle obecných ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí pomoci Policii ČR, případně obecní policii, a to podle zákona č. 553/1991 Sb.

Pojem „zjevně pod vlivem“ je obecně užívaný termín vyskytující se v několika právních předpisech, přičemž jeho bližší výklad obsahuje například stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Z něho vyplývá, že zjevné ovlivnění návykovou látkou lze vyhodnotit pomocí vlastních vjemů. Jedná se například o takové ovlivnění, které je očividné a je zřejmé z pohybů, mluvy nebo jiného chování osoby. Zjevně ovlivněná osoba jeví na první pohled známky opilosti především v tom smyslu, že její ovládací a rozpoznávací schopnosti nejsou dostatečné."

Zdroj: MZ vysvětluje protikuřácký zákon, Zdravotnické noviny, MF euro.cz - Zdravotnictví a medicína; zobrazeno 19.12.2016


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist