On-line studie založená na dobrovolné a anonymní účasti probíhá od 18. března 2021 po dobu 6 týdnů. Prosíme, zúčastněte se.

 

" />

DOTAZNÍK k vyplnění: Evropská on-line studie o drogách 2021

, rubrika Studie EWSD

logoOn-line studie založená na dobrovolné a anonymní účasti probíhá od 18. března 2021 po dobu 6 týdnů. Prosíme, zúčastněte se.

 

Vítáni k účasti jsou všichni, komu už bylo 18 let, měli v posledním roce zkušenost s uživáním drog ... a mají pár minut času na vyplnění dotazníku: 

Dotazník Evropské on-line studie o drogách 2021 - v češtině 

Děkujeme!

Další informace

 

Video k metodologii studie: Proč Evropská on-line studie o drogách? - YouTube, propagační video (29 jazyků - včetně češtiny)

English version of the EWSD 2021 for expats living in the Czech Republic (verze Dotazník EWSD 2021 v angličtině, kterou mohou vyplnit "expati" žijící v ČR)

Webová stránka Evropské on-line studie o drogách (European Web Survey webpage) - mezinárodní stránka 

Evropská on-line studie o drogách se koná v r. 2021 již potřetí, tentokrát ve více než 30 zemích

Studii zajišťuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) - agentura Evropské unie. Na české části studie spolupracuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Cílovou skupinou studie jsou uživatelé nelegálních drog, tj. osoby, které užily nelegální drogu v posledních 12 měsících. Studie se podrobně zaměřuje na mapování frekvence užívání drog, užívané dávky, způsoby aplikace, ale také způsob obstarávání drog nebo ceny drog.