Tisková konference 24. 11. 2016: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2015

, rubrika Press centrum

POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI 
KE ZVEŘEJNĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O STAVU VE VĚCECH DROG V ČR V ROCE 2015

KDY: čtvrtek 24. 11. 2016, 10:00

KDE: Nový tiskový sál ATRIUM, Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1 (Strakova akademie)

Na tiskové  onferenci budou představena data a trendy v oblasti užívání návykových látek v České republice, na základě nejnovější výroční zprávy o drogové situaci.

Vystoupí:

  • národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (vývoj v protidrogové politice)
  • spoluautorka výroční zprávy Pavla Chomynová (prezentace výsledků výroční zprávy)
  • odborník z organizace SANANIM (užívání drog a těhotenství)

Kromě zveřejnění aktuální situace v oblasti drog bude pozornost věnována tématu užívání drog a těhotenství. Drogami nejčastěji užívanými těhotnými ženami jsou, kromě tabáku, konopí a alkoholu, také pervitin a buprenorfin. Jaké následky s sebou přináší užívání legálních i nelegálních drog v těhotenství a po něm? Jak se k těhotným matkám staví společnost? Je dostupnost služeb a následná péče dostatečná?

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015 popisuje výsledky studií zaměřených na rozsah užívání drog, předkládá novinky v oblasti prevence, léčby a snižování rizik, popisuje vývoj kriminality a aktuální trendy na drogových trzích. Po skončení tiskové konference bude zveřejněna i na stránkách drogy-info.cz

Účast na tiskové konferenci prosím potvrďte předem (nejpozději ve středu do 15 hodin) mailem zaslaným na cernikova.tereza@vlada.cz

 

 


TOPlist