Projev přednesený V. Mravčíkem ve Vídni dne 28. 6. 2022

, rubrika Press centrum

Přepis projevu předneseného na speciální akci CND ve Vídni u příležitosti zveřejnění Světové zprávy o drogách 2022.

Projev přednesený Viktorem Mravčíkem během speciální akce CND byl živě vysílán 28. 6. 2022 prostřednictvím webcastu. Prioritou představenou v projevu je "racionální evidence based politika založená na lidských právech".

Světová zpráva o drogách 2022 je dostupná na stránkách UNODC.