Avízo, 14. 11.: Tisková konference po jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

, rubrika Press centrum

TK se koná 14. listopadu 2023 v hlavní budově Úřadu vlády ČR (Strakova akademie) od 13:00 h. Příchod médií ve 12:45 h. Pro účast je nutná akreditace. Hlavním tématem je situace v oblasti užívání nelegálních drog a v oblasti problematického užívání psychoaktivních léků.

Hlavní témata:

  • Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023
  • Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2023.

 

Zprávy přinášejí nové odhady počtu lidí užívajících nelegální drogy a počtu osob v riziku závislosti na psychoaktivních lécích. Potvrzují vysokou míru nadužívání sedativ a opioidních analgetik a přinášejí data o užívání kratomu.

Termín: 14. listopadu 2023

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 (Strakova akademie)

Program:

12.45 – příchod médií na tiskovou konferenci na Úřad vlády ČR

13.00 – zahájení (Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku)

13.10 – představení zpráv o nelegálních drogách a užívání psychoaktivních léků v ČR (Pavla Chomynová, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti)

 

Pro účast je nutná akreditace. Prosíme o potvrzení účasti na e-mailovou adresu hlustik.david@vlada.cz


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz