Avízo: Národní konference protidrogové politiky na místní úrovni 19.6.

, rubrika Press centrum

V pondělí 19. 6. se do Lichtenštejnského paláce v Praze sjedou místní protidrogoví koordinátoři a odborníci z celé republiky, aby řešili užívání návykových látek, jejich zdravotní a společenské dopady a realitu poskytování služeb na místní úrovni.

Národní konferenci protidrogové politiky na místní úrovni 2017 zahájí Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor. Bude hovořit na téma integrované protidrogové politiky a shrne aktuální vývoj v této oblasti. Vobořil se dlouhodobě zastává tzv. dekriminalizačního přístupu, tzn. vyváženého přístupu mezi represí a legalizací.

„Stát s minimalizací represe pro mě neznamená stát, kde je možné dostat drogy kdekoli a kdykoli si vzpomenete. Znamená to pro mě zodpovědný přístup k regulaci, prevenci, vzdělání a léčbě. A to i co se týče drog dnes legálních, jako je alkohol či tabákové výrobky. Pokud se tedy budeme soustředit na rozumnou regulaci, například omezení dostupnosti alkoholu a cigaret směrem k dětem a mladistvým, nejen, že tím ušetříme pozdější výdaje za léčbu, ale pravděpodobně tak v některých případech zachráníme i lidské životy,“ řekl Vobořil.

Mluvčí se budou zabývat především aktuálními otázkami v oblasti legislativy protidrogové politiky, přiblíží aktuální opatření v novém Zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v Novele zákona o sociálních službách či v současném Zákonu o hazardních hrách.

V odpolední části programu čeká účastníky konference představení celostátní koncepce koordinace protidrogové politiky, představení spolupráce místních koordinátorů s krajem a příkladů praxe z jednotlivých obcí.

Program národní konference uzavře odborná panelová diskuze na téma Realita poskytování služeb na místní úrovni. Zástupci výborů, místní koordinátoři, odborníci a zástupci služeb budou diskutovat o realizaci protidrogové politiky, zdravotních službách a spolupráci jednotlivých organizací na místní úrovni.


Podrobný program konference a akreditaci pro média žádejte na e-mailu
hladna.renata@vlada.cz, nebo na tel. +420728302397.


Prohlédněte si
fotografie z proběhlých národních konferencí


TOPlist