AVÍZO: Evropská zpráva o drogách 2022 bude zveřejněna 14. června

, rubrika Press centrum

Evropská zpráva o drogách 2022: Trendy a vývoj bude představena živě na on-line tiskové konferenci dne 14. června (11:00 SEČ). Tiskovou konferenci pořádá agentura EU pro drogy (EMCDDA).

(20. 5. 2022, LISABON) Co říkají nejnovější údaje o trendech v užívání drog a drogových trzích? Jaké nebezpečné nové drogy se objevují? Které látky představují největší ohrožení zdraví? Více informací o tom, kdy agentura EU pro drogy (EMCDDA) zveřejní svou Evropskou zprávu o drogách 2022: Trendy a vývoj - živě na on-line tiskové konferenci dne 14. června.

Na základě údajů z 29 zemí (EU-27, Turecko a Norsko) zpráva přináší nejnovější přehled drogové
situace v Evropě až do roku 2022; zkoumá dlouhodobé trendy a nová rizika. Publikace obsahuje kapitoly o jednotlivých drogách, jakož i o nabídce, výrobě a prekursorech drog. V rámci těchto témat a ke klíčovým intervencím budou rovněž poskytnuty národní soubory dat.

Publikace je k dispozici ve 25 jazycích, včetně češtiny. Je základním zdrojem pro rozvoj drogové politiky a pomáhajících služeb, založených na faktech. Zprávu doplní Statistický věstník (Statistical Bulletin) za rok 2022, který obsahuje soubor evropských dat, z nichž analýza vychází. Zároveň budou také zveřejněny novinky ze Systému včasného varování EU (EWS) týkající se nových psychoaktivních látek. EWS letos slaví 25. výročí svého vzniku. 

Připojte se k živé on-line tiskové konferenci, kde se dozvíte o klíčových otázkách a nejnovější analýze.

 

ÚDAJE O AKCI

Datum: 14. června 2022 v 10:00 (Lisabon), 11:00 SEČ (Brusel)

Tisková konference (on-line):

  • Ylva Johansson, evropská komisařka pro vnitřní věci
  • Franz Pietsch, předseda správní rady EMCDDA (Rakousko)
  • Alexis Goosdeel, ředitel EMCDDA

Jazyky: Tisková konference bude v angličtině, přičemž bude k dispozici simultánní tlumočení do několika jazyků (ES, DE, FR, PT). 

Další podrobnosti a registrace: www.emcdda.europa.eu/edr2022

Pro média

Embargovaná zpráva a rozhovory: press@emcdda.europa.eu - Kathy Robertson, EMCDDA, tisková mluvčí

Komentář k informacím týkajícím se ČR může poskytnout vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, Mgr. Pavla Chomynová - viz Kontakty.