Zveřejněna Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2017

, rubrika Zajímavosti a novinky

Aktuální data z výroční zprávy o drogách - vzrostla míra problémového užívání opioidů, preventivní programy jsou nedostatečné.

Aktuální data z výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR za uplynulý rok ukazují, že míra užívání alkoholu a tabáku zůstává stále vysoká. Nejčastěji užívanou nelegální drogou u nás stále zůstává konopí. Počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů dosahuje přibližně 48 tisíc osob, z toho pervitinu 35 tisíc osob a 13 tisíc uživatelů opioidů. Znepokojivá je především rostoucí míra užívání opioidních analgetik mezi problémovými uživateli drog – fentanylu, morfinu, hydromorfonu a oxykodonu. Došlo k meziročnímu nárůstu počtu případů předávkování nelegálními drogami, na kterém se podílí zejména nárůst předávkování opioidy.

Tiskovou zprávu najdete v press centru nebo na stránkách vlády >>>

Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2017 je k dispozici v plné verzi >>> 

Aktuální číslo publikace Zaostřeno (souhrn VZ) je také online >>>


TOPlist