Zpráva "Regulation: The Responsible Control of Drugs 2018"

, rubrika Blog

Zprávu "Regulation: The Responsible Control of Drugs 2018" (Regulace: Zodpovědná kontrola drog 2018) vydala organizace Global Commission on Drug Policy.

O zprávě

Globální komise pro drogovou politiku zveřejnila zprávu, Regulation: The Responsible Control of Drugs (Regulace: Zodpovědná kontrola drog). Tato zpráva podrobně zkoumá, jak mohou vlády převzít kontrolu nad nelegálními trhy s drogami prostřednictvím odpovědné regulace, čímž oslabují zločinecké organizace, které z nich nyní profitují.

Tato zpráva poskytuje praktický plán, který řeší skutečné důsledky, a pojmenovává obtíže při přechodu od nezákonných drogových trhů k legislativou regulovaným drogovým trhům. Poskytuje konkrétní odpovědi týkající se organizační schopnosti státních institucí regulovat a kontrolovat legální trh s potenciálně nebezpečnýmí látkami. Zdůrazňuje výzvy, kterým čelí chudé obyvatelstvo, které tvoří "dělnickou třídu" nezákonných trhů s drogami. Nabízí možné cesty k řešení rizik spojených s odolností organizovaného zločinu. Zpráva také vyzývá k reformě mezinárodního systému kontroly drog založeného na prohibici, který ohrožuje univerzální a holistický přístup k "drogovému problému".

Ke stažení

Ze stránky The Global Commission on Drug Policy je možno si stáhnout zprávu "Regulation: The Responsible Control of Drugs" a balíček pro média, který obsahuje souhrn zprávy, hlavní principy reformy drogové politiky, a dále infografiku, fotografie a příklady regulací, které zavedly některé země - Uruguay, Massagusetts (USA), Nový Zéland, Bolívie, Švýcarsko, Colorado (USA). Připojeny jsou rovněž životopisy jednotlivých komisařů, jedním z nichž je Pavel Bém.

Samotná zpráva je k dispozici v angličtině, francouzštině, ruštině, španělštině a čínštině. Balíček pro média je v angličtině a španělštině.


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist