Zákaz kouření a změny týkající se podávání alkoholu - právní úprava platná od 31. 5. 2017

, rubrika Aktuality

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nově upravuje zákaz kouření. Obsahuje i změny týkající se podávání alkoholu.

Nejčastější dotazy a odpovědi týkající se tzv. protikuřáckého zákona najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ve článku Nejčastější dotazy a odpovědi na téma nového tzv. protikuřáckého zákona (č. 65/2017 Sb.). Stručnou informaci obsahuje článek Zákaz kouření platný od 31. května 2017 na stránkách kouření zabíjí.

Závazné znění zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů, částka 21 ze dne 3. 3. 2017. Zákon č. 65/2017 Sb. si můžete přečíst také na stránce zakonyprolidi.cz; zákon nabývá účinnosti dnem 31. května 2017. Ministr zdravotnictví proto vyhlásil 30. květen za den posledního típnutí.

Pomoc při odvykání kouření najdete na národních stránkách na podporu odvykání kouření koureni-zabiji.cz. Stránky obsahují postup, jak s odvykáním začít, kontakty na služby, které při odvykání kouření poskytují pomoc a zdravotnická centra zabývající se léčbou závislosti na tabáku. Součástí je i kontakt na Linku pro odvykání kouření, na kterou se můžete obrátit telefonicky nebo e-mailem.


TOPlist