Workshop: Nástroje financování adiktologických služeb

, rubrika Zajímavosti a novinky

Přihláška na workshop Nástroje financování adiktologických služeb, který se uskuteční 20. listopadu 2018 v Praze.

Odborníci se mohou přihlásit na workshop „Nástroje financování adiktologických služeb“, který se koná 20. listopadu 2018 v Praze, v prostorách Lichtenštejnského paláce (U Sovových mlýnů 506/4, Praha Malá Strana) od 9:45 do 14:00 hodin. Přihláška se podává vyplněním registračního formuláře

Termín uzávěrky pro registraci je 5. listopadu 2018 nebo do naplnění kapacity, která je omezena. Workshop pořádá Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.


TOPlist