Výběrové řízení: vládní rada v Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti

, rubrika Aktuality

Výběrové řízení na pozici v NMS na dobu neurčitou, se zaměřením na monitoring a analýzu dat v oblastech: léčby uživatelů návykových látek,  výskytu infekčních onemocnění mezi uživateli drog,   dostupnosti služeb snižování rizik, atd. Uzávěrka pro podání žádostí: 7. červenec 2022.

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlásil výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti v Úřadu vlády ČR.

Jedná se o služební poměr na dobu neurčitou s předpokládaným dnem nástupu 15. 8. 2022.

Způsob podání žádosti, náplň činnosti, požadavky na žadatele a další informace jsou uvedeny v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, čj. 27150/2022-UVCR ze 17. 6. 2022, zveřejněném na stránce Úřadu vlády ČR pod záložkou Nabídka zaměstnání.