Výběrové řízení na služební místo v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

, rubrika Novinky

Výběrové řízení na pozici v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky, se zaměřením na zajištění dotačního řízení k financování projektů politiky v oblasti závislostí. Uzávěrka pro podání žádostí: 21. září 2022.

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky v Úřadu vlády ČR.

Jde o služební místo na dobu neurčitou v oboru služby Finance. Předpokládaný termín nástupu je 15. října 2022.

Způsob podání žádosti, náplň činnosti, požadavky na žadatele a další informace jsou uvedeny v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky, čj. 39071/2022-UVCR ze 1. 9. 2022, zveřejněném na stránce Úřadu vlády ČR pod záložkou Nabídka zaměstnání.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor