Výběrové řízení na služební místo na dobu neurčitou - s nástupem od 1. března 2023

, rubrika Novinky

Nabízíme místo v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Uzávěrka přihlášek: 7. únor 2023.

Práce je vhodná pro osoby s vysokoškolským vzděláním v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oboru, se znalostí anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti jazyka.

Předpokládaný nástup: 1. března 2023.

Způsob podání přihlášek, plné znění požadavků na zájemce o toto služební místo a podmínky, včetně platových, najdete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky zveřejněném na stránkách vlada.cz pod záložkou Úřad vlády - Nabídka zaměstnání.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.