Výběrové řízení na obsazení služebního místa vládní rada v Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky

, rubrika Novinky NMS

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vládní rada v Úřadu vlády České republiky, Odboru protidrogové politiky, Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Oznámení je zveřejněno na stránkách Úřadu vlády České republiky; bylo vydáno pod čj. Č.j. 21710/2017-STA. Jedná se o práci ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu je 15. září 2017. Uzávěrka přihlášek je 25. srpna 2017. Plný text vyhlášení výběrového řízení s popisem pozice a pokyny pro podání žádosti o přijetí najdete na www.vlada.cz


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist