VAROVÁNÍ k výskytu intoxikací syntetickými kanabinoidy a katinony

, rubrika Zajímavosti a novinky

Informace pro odborníky i veřejnost a výzva pro adiktologické služby. Původní datum zveřejnění varování: 12. 9. 2018. Aktualizované přepracované vydání zprávy: 24. 9. 2018.

Informace z jednání pracovní skupiny EWS (21. 9. 2018)

V posledních dvou týdnech média informovala o dvou úmrtích a desítkách intoxikovaných syntetickými kanabinoidy na Ostravsku. Situací se v pátek 21. září 2018 zabývala na svém jednání pracovní skupina Systém včasného varování koordinovaná Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

V návaznosti na zprávy o intoxikacích byla prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví oslovena zdravotnická zařízení s žádostí o hlášení případů hospitalizací pro intoxikaci syntetickými kanabinoidy. K 21. září 2018 bylo nahlášeno celkem 5 případů – 3 v Ostravě (z toho 1 úmrtí), 1 v Brně a 1 v Novém Jičíně. U dvou mužů z Ostravy, z nichž jeden následně zemřel, bylo příčinou závažného stavu nadměrné množství alkoholu (více než 3 promile) pravděpodobně v kombinaci se syntetickým kanabinoidem.

V souvislosti s případy intoxikací policie dosud obvinila 11 osob, podezřelá je také 1 osoba mladší 15 let. Policie při vyšetřování zajistila více než 160 balení neznámých látek. Podle výsledků analýzy byly ve vzorcích identifikovány syntetické kanabinoidy, ale také katinony. V médiích byly uveřejněny fotografie 4 obalů s označením Amulet BAKIBA, SPD, Trawa modelarska SUNSET nebo Trawa modelarska WEMBLEY. Některé látky byly zajištěny v plastových sáčcích s lištovým uzávěrem. (fotografie jsou rovněž na facebookové stránce drogyinfo

Syntetické kanabinoidy a katinony - rizika

Při užití syntetických kanabinoidů a katinonů hrozí riziko předávkování včetně smrtelného, které je výrazně vyšší pokud dojde k užití těchto látek spolu s jinými látkami, zejména s alkoholem. Užití těchto látek je spojeno s řadou zdravotních rizik.

Syntetické kanabinoidy

Syntetické kanabinoidy jsou širokou skupinou látek, nelze je účinkem srovnávat s přírodními konopnými drogami. Syntetické kanabinoidy jsou mnohem toxičtější, některé velmi toxické. 

Jsou distribuovány nejčastěji ve formě rostlinné směsi nebo hmoty imitující hašiš. Nejčastěji se kouří.  Užití syntetických kanabinoidů je spojeno s řadou zdravotních rizik. Mezi riziky spojenými s jejich užíváním bývají popisovány tachykardie, nauzea, zvracení, agrese, agitovanost, sebevražedné myšlenky, úzkostné a depresivní stavy, křeče apod. Závažné dopady, jako mrtvice, záchvaty, infarkt myokardu, rozpad svalové tkáně, poškození ledvin, psychózy nebo dlouhotrvající zvracení byly méně časté.

Mezi riziky spojenými s jejich užíváním bývají popisovány tachykardie, nauzea, zvracení, agrese, agitovanost, sebevražedné myšlenky, úzkostné a depresivní stavy, křeče apod.

Závažné dopady, jako mrtvice, záchvaty, infarkt myokardu, rozpad svalové tkáně, poškození ledvin, psychózy nebo dlouhotrvající zvracení byly méně časté.

V posledních letech bylo v souvislosti se syntetickými kanabinoidy zaznamenáno několik hromadných otrav, např. v Rusku bylo v roce 2014 hlášeno více než 600 otrav včetně 15 úmrtí v průběhu dvou týdnů, rok nato byly v Polsku hlášeny stovky (více než 200 hospitalizací v průběhu jednoho týdne), a to po užití produktu s označením „Mocarz“ obsahujícího syntetické kanabinoidy.

Syntetické katinony

Syntetické katinony představují širokou skupinu látek. Jde o syntetické deriváty alkaloidu katinon přítomného v rostlině kata jedlá (Catha edulis). Mají převážně stimulující účinek podobný účinku látek amfetaminového typu nebo kokainu.

Syntetické katinony bývají nabízeny nejčastěji ve formě prášku. Jejich užívání je spojeno s celou řadou negativních příznaků, jako jsou např. agitace, agrese, zmatenost, halucinace, paranoia, úzkostné stavy, anhedonie, nespavost či psychotické stavy. Syntetické katinony tvoří druhou největší skupinu NPS monitorovaných Evropským monitorovacím centrem pro drogy a závislost (EMCDDA).

Výzva pro adiktologické služby

Vzhledem k charakteru výše popsaných případů předejte informaci svoje spolupracovníky a klienty o možných rizicích.

Pokud se dozvíte podrobnější nebo nové informace, prosím, kontaktujte Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (grohmannova.katerina@vlada.cz, tel: 224 003 821). 


TOPlist