Program AT konference 2017

, rubrika Novinky NMS

Program AT konference je dostupný na stránkách konference. Deadline pro pasivní přihlašování: 31. 5. 2017.

AT konference 2017 se koná 4. – 8. 6. 2017 v Kongres hotelu Jezerka. Program a registrační formulář pro účast na AT konferenci jsou na stránkách at-konference.cz.

Stěžejní téma: „Zakázané myšlenky v adiktologii“

„Téma AT konference 2017 může na první pohled vzbuzovat podivení. Existují vůbec nějaká adiktologická tabu? Zakazujeme si na něco myslet? Co by to asi mohlo být? Půl promile pro cyklisty? Pád protikuřáckého zákona? Zavržení bodovacího systému? Sex v léčbě? Kontrolované pití a užívání? Úzdrava bez léčby? Léčebné či doléčovací programy současně pro klienty abstinující a klienty na substituci? Aplikační místnosti? Harm reduction is harm production? Více represe? Méně (či žádná) adiktologie? A pokud si sami na něco zakazujeme myslet, jak tato naše tabuizace dopadá na naše pacienty a klienty, jak ovlivňuje zacházení s nimi, jejich perspektivy života a úzdravy?"


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist